Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert bewust veilig handelen

De Safety Culture Ladder

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsgedrag en bewust veilig handelen van medewerkers. Met de veiligheidsladder wordt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te meten en te verbeteren. Met de Veiligheidsladder krijgt u inzicht in de mate van bewust veilig handelen/ werken. De veiligheidsladder kent vijf treden volgens de definitie van Parker. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de ladder trede.

Veiligheidsbewustzijn is als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Door ProRail, TenneT en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is de Veiligheidsladder voorgeschreven. Met de VIA “Veiligheid in Aanbestedingen” wordt de veiligheid in de gehele bouwketen verhoogt. Van opdrachtgever tot onderaannemer en hierbij aangesloten partijen zoals architecten-, constructeurs, onderzoekbedrijven en ingenieursdiensten wordt in de keten samengewerkt aan veiligheid.

Het is niet verplicht om voor 1 januari 2022 het Veiligheidsladder-certificaat in bezit te hebben. Het is voldoende om aan te kunnen tonen dat uw organisatie de doelstelling heeft om het Veiligheidsladder-certificaat te behalen. Wilt u hier meer over weten? Lees ons nieuwsbericht hier

Voordelen van de Safety Culture Ladder

Voordelen Safety Culture Ladder

Door de keten samen werken zal de werk- en tijdsdruk voorkomen worden door duidelijkere communicatie. Het vanuit de keten reageren op veranderingen wordt vanuit een preventie gedachten systematisch samengewerkt. De veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en daarmee het terugdringen van het aantal fouten, afwijkingen, incidenten, schade en ongevallen. Goede afspraken in de keten zijn daarbij belangrijk. Daarnaast worden faalkosten voorkomen en het imago wordt versterkt in uw organisatie en samenwerkende partijen. Het verhoogt veiligheidsbewustzijn en bewust veilig te werken.

In de Veiligheidsladder zijn de eisen vanuit de VCA en ISO 45001 eisen naast principes zoals Hearts and Minds opgenomen waarbij de focus ligt op systematische houding en gedrag beïnvloeding en niet op managementsysteem eisen.

Aan de slag met de Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder - Stap 1:

Om een keuze te maken welk Veiligheidsladder-product van toepassing in de bouw en installatie sector wordt op basis van de totale contract waarde is per jaar en risico van activiteiten in uw werkgebied het certificatie Veiligheidsladder product bepaald. Op basis van onderstaande tabel geldt dat bijvoorbeeld voor iemand die actief is in de woningbouw en een jaaromzet heeft van 4 miljoen dat deze midden in de tabel (blauw) = SCL- light certificatie-product valt.

Safety Culture Ladder - Stap 2:

Als u op basis van de tabel heeft bepaald welke SCL-product geldt is direct helder hoe u verder kunt met de SCL-certificatie.

Het eenvoudigst is het product: ASA (Approved Self-Assessment) verklaring. Die wordt bereikt door de SAQ Compact te gebruiken. Na het beantwoorden van 72 vragen op de NEN Veiligheidsladder web-tool website wordt door LRQA beoordeeld of een erkenning kan worden afgegeven. Niet alle SCL-certificatie aspecten komen terug in de ASA-oplossing. De ASA is als startup bedoeld om aan de SCL te proeven.

Bij SCL-light wordt de SAQ Extended web-tool/ vragenlijst gebruikt. Door middel van 233 vragen volgt dit min of meer de ASA-werkwijze al zijn hierbij al lichte SCL-certificatie werkmethode in verwerkt. Na positieve toetsing leidt dit tot een SCL-light verklaring.

Anders dan bij de vorige methode wordt bij organisaties die in het donkerblauwe vlak uitkomen gecertificeerd. De organisatie is daarbij vrij om de eigen beoordeling uit te voeren en heeft geen NEN Veiligheidsladder web-tool incl. jaarlijkse afdracht voor gebruik. Deze vorm van certificatie is op de lange termijn voor alle bedrijven het uitgangspunt. De tijdsbesteding van deze audits zijn afhankelijk van het aantal medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met het aantal projecten en aantal nevenvestigingen.

Naast de bepalingen van TenneT en VIA geldt dat bedrijven die willen werken voor ProRail deze volgens SCL Original gecertificeerd moeten zijn. Voor al deze verklaringen of certificatievormen is LRQA NEN-erkend om deze over de gehele wereld uit te voeren. Bij de certificatie Audits worden de internationale accreditatie voorschriften van ISO 17021 gevolgd waarbij de Veiligheidsladder leidend is.

Wijzigingen Handboek Safety Culture Ladder

Handboek Safety Culture Ladder

In het Handboek Veiligheidsladder zijn de wijzigingen & CCvD besluiten van voor 2020 verwerkt. De nieuwe certificatie producten en haar ketenpartners zijn verduidelijkt, zo zijn pilot producten definitief gemaakt. Het toepassingsgebied van de Veiligheidsladder is nog steeds voornamelijk gericht op enkele sectoren zoals bouw, installatietechniek en engineering, al is het de doelstelling om een meer universelere benadering te verkrijgen bij volgende updates. Het woord ‘gezondheid’ heeft in het handboek een prominentere plaats gekregen gezien leeftijd en risico’s.

Er zijn 2 certificatie Veiligheidsladder -producten en 2 verschillende Veiligheidsladder -verklaringen ieder met zijn gedefinieerde uitvoering- en onderzoeksinspanning. De geldigheidstermijn van af te geven certificaten en verklaringen volgen de internationale geldigheid van 3 jaar.

Wat kan LRQA voor u betekenen?

Begeleiding of een nulmeting Safety Culture Ladder (Gap Analyse)

Afhankelijk van de behoefte, ondersteunen en begeleiden wij uw organisatie in het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfscultuur. Binnen LRQA hebben wij verschillende experts (trainers, auditors, arbeid- en organisatiedeskundige) die in staat zijn om het ‘bewust veilig- & gezondwerken’ verder activeren, bespreekbaar maken en te verbeteren in uw organisatie. Bij alle begeleiding zorgen wij voor behoud van integriteit of mogelijk conflict of interest tijdens certificatie audits.

Door middel van een nulmeting (Gap-analyse) geven wij inzicht in wat er al goed georganiseerd is en op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.

Bewustwording vergroten en kwalificeren van uw medewerkers voor de Safety Culture Ladder.

Wij kunnen helpen om de veiligheidsbewustwording van uw medewerkers te stimuleren en de kennis op het gebied van de veiligheidsladder te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

  •  Introductie Veiligheidsladder: Verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder
  • Veiligheidsleiderschap: De wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving

Wij kunnen u ook helpen om mensen binnen uw organisatie op te leiden en te kwalificeren voor het uitvoeren van audits en onderzoeken op basis van de Veiligheidsladder. Hiervoor hebben wij de volgende opleidingen beschikbaar:

Wilt u weten hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen?