Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Safety Culture Ladder

De SCL stimuleert het veiligheidsgedrag en bewust veilig handelen.

Het doel is het terugdringen van het aantal (ernstige) ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties, calamiteiten, incidenten en procesverstoringen met allerlei kosten en tijdsverlies tot gevolg.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

De Veiligheidsladder

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsgedrag en bewust veilig handelen van medewerkers. Met de veiligheidsladder wordt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te meten en te verbeteren. Met de Veiligheidsladder krijgt u inzicht in de mate van bewust veilig handelen/ werken. De veiligheidsladder kent vijf treden volgens de definitie van Parker. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de ladder trede.

Veiligheidsbewustzijn is als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Door ProRail, TenneT en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is de Veiligheidsladder voorgeschreven. Met de VIA “Veiligheid in Aanbestedingen” wordt de veiligheid in de gehele bouwketen verhoogt. Van opdrachtgever tot onderaannemer en hierbij aangesloten partijen zoals architecten-, constructeurs, onderzoekbedrijven en ingenieursdiensten wordt in de keten samengewerkt aan veiligheid.

Het is niet verplicht om voor 1 januari 2022 het Veiligheidsladder-certificaat in bezit te hebben. Het is voldoende om aan te kunnen tonen dat uw organisatie de doelstelling heeft om het Veiligheidsladder-certificaat te behalen. Wilt u hier meer over weten? Lees ons nieuwsbericht hier

Prorail, Tennet, Gasunie en de veiligheidsladder

ProRail is de eerste opdrachtgever geweest waarbij 'veilig werken' op basis van de veiligheidsladder, per 2013, onderdeel van de beoordeling bij aanbestedingen is. Nu hebben ook Tennet en Gasunie besloten om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de veiligheidscultuur van haar contractors te versterken. Zoals beschreven in het programma ‘Safety by Contractor Management’, zal de Safety Culture Ladder als criteria in de selectiefase van een inkooptraject bij Tennet worden opgenomen.

De Veiligheidsladder bestaat naast VCA en ISO 45001, met als doel om de factor mens ten aanzien van veilig en gezond werken effectiever te adresseren. Het is met name gericht op de veiligheidscultuur van een organisatie. De focus ligt meer op gedrag en houding dan op het bijbehorende managementsysteem. De ladder maakt gebruik van principes van Hearts and Minds.

Voordelen van de Veiligheidsladder

Voordelen Veiligheidsladder

Door de keten samen werken zal de werk- en tijdsdruk voorkomen worden door duidelijkere communicatie. Het vanuit de keten reageren op veranderingen wordt vanuit een preventie gedachten systematisch samengewerkt. De veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en daarmee het terugdringen van het aantal fouten, afwijkingen, incidenten, schade en ongevallen. Goede afspraken in de keten zijn daarbij belangrijk. Daarnaast worden faalkosten voorkomen en het imago wordt versterkt in uw organisatie en samenwerkende partijen. Het verhoogt veiligheidsbewustzijn en bewust veilig te werken.

In de Veiligheidsladder zijn de eisen vanuit de VCA en ISO 45001 eisen naast principes zoals Hearts and Minds opgenomen waarbij de focus ligt op systematische houding en gedrag beïnvloeding en niet op managementsysteem eisen.

 

Offerte opvragen?

Vul dit formulier in en ontvang binnen enkele seconde een offerte in uw inbox!

Bewustwording vergroten en kwalificeren van uw medewerkers voor de Veiligheidsladder.

Wij kunnen helpen om de veiligheidsbewustwording van uw medewerkers te stimuleren en de kennis op het gebied van de veiligheidsladder te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

  •  Introductie Veiligheidsladder: Verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder
  • Veiligheidsleiderschap: De wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving

Wij kunnen u ook helpen om mensen binnen uw organisatie op te leiden en te kwalificeren voor het uitvoeren van audits en onderzoeken op basis van de Veiligheidsladder. Hiervoor hebben wij de volgende opleidingen beschikbaar:

Training

Door onderstaande trainingen voor management en medewerkers kunnen wij uw kennis vergroten:

  • Veiligheidsleiderschap: de wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving
  • Introductie Veiligheidsladder: verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder

Interne audits Veiligheidsladder: op welke wijze worden interne audits ingericht en uitgevoerd

Coaching

Afhankelijk van uw specifieke behoefte kunnen wij u verder ondersteunen en coachen in de essentiële cultuur en houding die nodig is. Onze experts (auditors en arbeids- en organisatiepsychologen) zijn in staat om het ‘Veilig Werken bewustzijn’ verder te activeren en bespreekbaar te maken in uw organisatie. In deze ondersteuning zullen wij altijd zorgen dat er geen conflict of interest ontstaat indien wij ook de certificatie audits doen.

Ervaringsaudit

Een ervaringsaudit biedt u de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten wel of niet aan de eisen voldoen, en u doet tevens ervaring op met een audit op de Veiligheidsladder. De ervaringsaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat. De omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit en heeft als voordeel dat het snel aangeeft als er grote verbeteringen nodig zijn.

Wat kan LRQA voor u betekenen?

Begeleiding of een nulmeting Veiligheidsladder (Gap Analyse)

Afhankelijk van de behoefte, ondersteunen en begeleiden wij uw organisatie in het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfscultuur. Binnen LRQA hebben wij verschillende experts (trainers, auditors, arbeid- en organisatiedeskundige) die in staat zijn om het ‘bewust veilig- & gezondwerken’ verder activeren, bespreekbaar maken en te verbeteren in uw organisatie. Bij alle begeleiding zorgen wij voor behoud van integriteit of mogelijk conflict of interest tijdens certificatie audits.

Door middel van een nulmeting (Gap-analyse) geven wij inzicht in wat er al goed georganiseerd is en op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.

Certificatie

Wanneer u heeft vastgesteld dat aan de eisen van een niveau van de ladder wordt voldaan, kunnen wij dit door middel van een formele certificatie audit bevestigen. Hiermee wordt vastgesteld wat de mate van organisatie veiligheidsbewustzijn is en in welke mate medewerkers in de organisatie handelingen bewust veilig uitvoert. Bij de certificatie audits is een fase 1 en een fase 2 te onderscheiden:

  • Fase 1: beoordeling omvang en opzet organisatie, opstellen auditplan en aanzet maken voor de auditrapportage.
  • Fase 2: initieel certificatie onderzoek van de veiligheidsbeleving in de praktijk en beoordeling van vragen op de betreffende laddertrede
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?