Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

De Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder (SCL).

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, kosten en tijdsverlies tot gevolg.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het gedrag van werknemers is daarbij van groot belang. Met de veiligheidsladder wordt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te verbeteren. U krijgt hiermee inzicht in de mate van bewust veilig werken en bovendien wordt het meetbaar hoe u ervoor staat op het gebied van veiligheid en gezondheid. De veiligheidsladder heeft vijf treden die aansluiten bij de verschillende ontwikkelfasen van uw organisatie. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe beter de score op de ladder.

Door veel opdrachtgevers en steeds meer marktpartijen wordt de Veiligheidsladder gebruikt als criterium voor het gunnen van offertes en aanbestedingen.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector hebben dat afgesproken. Deze partijen gaan de NEN Safety Culture ladder (SCL) hanteren. Daarbij meten zij het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren. Het doel van de maatregel “Veiligheid in Aanbestedingen” (ViA) is de veiligheid in de gehele keten te verhogen. Dit geldt zowel voor hoofdaannemers als onderaannemers en ook voor architecten- en ingenieursdiensten.

We willen u erop wijzen dat de ondertekenaars van de GCVB vanaf 1 januari 2022 de SCL bij inkoop en contractering van werken en adviesdiensten zullen uitvragen. Wilt u opdrachten voor hen blijven uitvoeren, dan moet u zich hierop tijdig voorbereiden.

Vanuit de Governance Code Bouw is het zelfs vanaf 1-1-2022 verplicht om het bewustzijn op het gebied van veiligheid met minimaal niveau 2 aan te kunnen tonen in aanbestedingen en contracten (VIA).

Wij zijn vanaf het begin, toen het nog ‘’ProRail veiligheidsladder’’ werd genoemd, betrokken bij wat nu de SCL-norm is. Dankzij deze ervaring kunnen wij samen met u goed inschatten wat de Veiligheidsladder voor uw organisatie kan betekenen.

Prorail, Tennet, Gasunie en de veiligheidsladder

ProRail is de eerste opdrachtgever geweest waarbij 'veilig werken' op basis van de veiligheidsladder, per 2013, onderdeel van de beoordeling bij aanbestedingen is. Nu hebben ook Tennet en Gasunie besloten om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de veiligheidscultuur van haar contractors te versterken. Zoals beschreven in het programma ‘Safety by Contractor Management’, zal de Safety Culture Ladder als criteria in de selectiefase van een inkooptraject bij Tennet worden opgenomen.

De Veiligheidsladder bestaat naast VCA en ISO 45001, met als doel om de factor mens ten aanzien van veilig en gezond werken effectiever te adresseren. Het is met name gericht op de veiligheidscultuur van een organisatie. De focus ligt meer op gedrag en houding dan op het bijbehorende managementsysteem. De ladder maakt gebruik van principes van Hearts and Minds.

Voordelen van de Veiligheidsladder

Werk- en tijdsdruk wordt voorkomen door duidelijke communicatie en er wordt beter gereageerd op een plotselinge veranderende situatie. Door goede afspraken in de keten worden fouten, afwijkingen, incidenten, schade en ongevallen beperkt en zelfs voorkomen. De veiligheidsladder zorgt voor een goede veiligheidscultuur en dat versterkt het imago van uw organisatie, waardoor medewerkers, onderaannemers en opdrachtgevers graag met u willen samenwerken.

In de Veiligheidsladder zijn VCA en ISO 45001 eisen opgenomen, de focus ligt voornamelijk op houding en gedrag en minder op managementsysteem eisen. Bij implementatie van de SCL wordt het makkelijker om te voldoen aan bijvoorbeeld de eisen over het bewustzijn van personeel in de VCA en ISO 45001.

Bewustwording vergroten en kwalificeren van uw medewerkers voor SCL.

Wij kunnen helpen om de bewustwording op het gebied van veiligheid van uw medewerkers te stimuleren en de kennis op het gebied van de veiligheidsladder te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

  •  Introductie Veiligheidsladder: Verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder
  • Veiligheidsleiderschap: De wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving


Wij kunnen u ook helpen om mensen binnen uw organisatie op te leiden en te kwalificeren voor het uitvoeren van audits en onderzoeken op basis van de Veiligheidsladder. Hiervoor hebben wij de volgende opleidingen beschikbaar:

Training

Door onderstaande trainingen voor management en medewerkers kunnen wij uw kennis vergroten:

  • Veiligheidsleiderschap: de wijze waarop veiligheidscultuur en menselijk gedrag werkt in een bedrijfsomgeving
  • Introductie Veiligheidsladder: verkrijgen van inzicht in principes en achtergronden van de Veiligheidsladder

Interne audits Veiligheidsladder: op welke wijze worden interne audits ingericht en uitgevoerd

Coaching

Afhankelijk van uw specifieke behoefte kunnen wij u verder ondersteunen en coachen in de essentiële cultuur en houding die nodig is. Onze experts (auditors en arbeids- en organisatiepsychologen) zijn in staat om het ‘Veilig Werken bewustzijn’ verder te activeren en bespreekbaar te maken in uw organisatie. In deze ondersteuning zullen wij altijd zorgen dat er geen conflict of interest ontstaat indien wij ook de certificatie audits doen.

Ervaringsaudit

Een ervaringsaudit biedt u de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten wel of niet aan de eisen voldoen, en u doet tevens ervaring op met een audit op de Veiligheidsladder. De ervaringsaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat. De omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit en heeft als voordeel dat het snel aangeeft als er grote verbeteringen nodig zijn.

Wat kan LRQA voor u betekenen?

Begeleiding of een nulmeting (Gap Analyse)

Afhankelijk van de behoefte, ondersteunen en begeleiden wij uw organisatie in het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfscultuur. Binnen LRQA hebben wij verschillende experts (auditors, arbeid- en organisatiepsychologen) die in staat zijn om het “veilig, gezond werken en het bewustzijn” verder te activeren, bespreekbaar te maken en te verbeteren in uw organisatie. Bij alle begeleiding zorgen wij voor behoud van integriteit of mogelijk conflict of interest tijdens certificatie audits.


Door middel van een nulmeting (Gap-analyse) geven wij inzicht in wat er reeds goed georganiseerd is en op welke gebieden verbeteringen nodig zijn.

Certificatie

Wanneer u heeft vastgesteld dat aan de eisen van een niveau van de ladder wordt voldaan, kunnen wij dit door middel van een formele certificatie audit bevestigen. Hiermee wordt vastgesteld wat de mate van organisatie veiligheidsbewustzijn is en in welke mate medewerkers in de organisatie handelingen bewust veilig uitvoert. Bij de certificatie audits is een fase 1 en een fase 2 te onderscheiden:

  • Fase 1: beoordeling omvang en opzet organisatie, opstellen auditplan en aanzet maken voor de auditrapportage.
  • Fase 2: initieel certificatie onderzoek van de veiligheidsbeleving in de praktijk en beoordeling van vragen op de betreffende laddertrede
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?