Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε πώς να ηγείστε της ομάδας σας

Ηγεσία, Διαχείριση Oμάδων & Ικανότητες Διαπραγμάτευσης.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να αποκτήσετε μια βασική κατανόηση σχετικά με την Ηγεσία, τη Διαχείριση Ομάδων και τις Ικανότητες Διαπραγμάτευσης, ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας

Θα μάθετε...

 • τί είναι Ηγεσία
 • τις 21 απαραίτητες ιδιότητες ενός Ηγέτη
 • τις δεξιότητες και την εμπειρία ενός Ηγέτη
 • τί είναι Διοίκηση και ποιά τα χαρακτηριστικά των Υπευθύνων
 • τη διαφορά μεταξύ Ηγεσίας και Διοίκησης
 • τί είναι η Διαχείριση Ομάδων & οι Έξι Ρόλοι Διαχείρισης Ομάδων
 • τα σημεία σχηματισμού ομάδων
 • τις 6 Συμβουλές για Διαχείριση Ομάδων
 • τί είναι διαπραγμάτευση και οι βασικοί ορισμοί εννοιών διαπραγμάτευσης
 • τους τύπους διαπραγμάτευσης και τις διαφορές μεταξύ τους
 • τους σημαντικούς παράγοντες/στοιχεία που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις 
 • διαπραγμάτευση στην πράξη (μελέτη περίπτωσης - case study)

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις διαπραγματεύσεις

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Ενδιαφέρεστε για αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο;

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;