Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ξεκινήσετε από τα βασικά στα συστήματα διαχείρισης

ISO 9001 Κατανόηση και Πρακτική Εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να κατανοήσετε το πρότυπο ISO 9001 και τον τρόπο με τον οποίο αυτό σχετίζεται με την αποτελεσματική επιχειρησιακή απόδοση, και επιθυμείτε κατανόηση των πρόσφατων αλλαγών στο ISO 9001:2015
 • σκοπεύετε να πιστοποιηθείτε κατά ISO 9001
 • θέλετε να επικαιροποιήσετε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού σας
 • είσαστε υπεύθυνος για ή διαχειρίζεστε διεργασίες στον οργανισμό σας

Θα μάθετε...

 • τις αρχές διαχείρισης ποιότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του ISO 9001
 • τη δομή του ISO 9001 και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται με τον κύκλο Plan Do Check Act και τις αναθεωρημένες αρχές διαχείρισης ποιότητας.
 • την κοινή δομή των προτύπων (Annex SL), πώς σχετίζεται με το ISO 9001:2015 και την επιρροή του στη διαμόρφωση όλων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης στο μέλλον
 • το περιεχόμενο του ISO 9001:2015 με έμφαση στις καινούριες απαιτήσεις:
 1. πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων:
  - εσωτερικές & εξωτερικές παραμέτρους
  - αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών
 2. τη διεργασιακή προσέγγιση
 3. την προσέγγιση διακινδύνευσης
 4. τεκμηριωμένες πληροφορίες
 5. ηγεσία
 • τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο και αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις
 • το πλαίσιο συστήματος υψηλού επιπέδου διαχείρισης, το οποίο περιγράφει τη βάση σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα συστήματος διαχείρισης θα γράφονται, και το ρόλο του στη διαμόρφωση του νέου προτύπου

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση στην ποιότητα ή το ISO 9001

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία
 • ISO 9001 Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας
 • Νέος Υπεύθυνος συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας § Άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης συστημάτων ISO
 • ISO 9001 Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LRQA

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα με τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στον οργανισμό σας και τις διεργασίες σας, καθώς και σε οργανισμούς που έχουν ήδη ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και θέλουν να αναπτύξουν τη γνώση τους στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας μέσω του ISO 9001

Τιμή

490€

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό

Ενδιαφέρεστε για αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο;

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;