Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας

ISO 9001 Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας.

Best Seller

Best seller

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας

Θα μάθετε...

 • τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης 
 • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή Ποιότητας. 
 • πώς να προγραμματίζετε και σχεδιάζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων. 
 • πώς να διεξάγετε τις επιθεωρήσεις σας χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των 6 Σταδίων της LRQA
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων. 
 • να αξιολογείτε τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και να καθορίζετε τη συμμόρφωση, μη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητά τους 
 • πώς να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα 
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων 
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών.

Θα χρειαστεί...

Πρωτύτερη γνώση:

Συστημάτων Διαχείρισης 

 • Κύκλο του «Σχεδιάζω, Εκτελώ, Ελέγχω, Ενεργώ» (PDCA) §
 • Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ευθύνης της ανώτατης διοίκησης, της πολιτικής, των στόχων, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της μέτρησης, της ανασκόπησης και της συνεχούς βελτίωσης

Διαχείρισης Ποιότητας 

 • Θεμελιώδεις έννοιες και 7 αρχές διαχείρισης ποιότητας
 • Σχέση μεταξύ της διαχείρισης ποιότητας και της ικανοποίησης πελατών ISO 9001 Κατανόηση των απαιτήσεων του

ISO 9001

και των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων και ορολογιών που αφορούν διαχείριση ποιότητας, όπως αυτά δίνονται στο ISO 9001, η οποία μπορεί να αποκτηθεί με την παρακολούθηση του σεμιναρίου ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία, ή ισοδύναμου αυτού.

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια...

 • Μία ημέρα (με φυσική παρουσία / τηλεδιάσκεψη)
 • Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος χρόνος εκμάθησης με καθοδήγηση για αυτό το σεμινάριο προορίζεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων όπως: τρέχουσα αντίληψη του θέματος από τους εργαζόμενους, περιβάλλον μελέτης και μέθοδος εκμάθησης

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 9001:2015 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;