Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Γίνετε εσωτερικός επιθεωρητής σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης

Επιθεωρητής Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • Θέλετε να διενεργείτε εσωτερικούς ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού σας, το οποίο συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και ISO 45001

Θα μπορείτε να...

  • περιγράψετε τις κοινές απαιτήσεις στο πολλαπλό σύστημα διαχείρισης που ορίζονται στα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001
  • προσδιορίσετε τις απαιτήσεις εκείνες στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 που είναι μοναδικά
  • σχεδιάσετε, διεξάγετε και αναφέρετε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης

Ιδανικά θα χρειαστεί...

  • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία της LRQA
  • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο Εσωτερικού Επιθεωρητή της LRQA σε έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα αντικείμενα συστημάτων διαχείρισης: Ποιότητα, Περιβάλλον ή Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
  • τουλάχιστον πρόσφατη εμπειρία στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ή/και εμπειρία στην εφαρμογή των ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο…

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στα ολοκληρωμένα συστήματα και στα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;