Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Εφαρμόστε τον GDPR στον οργανισμό σας

GDPR Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και Εκτίμηση Αντίκτυπου.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Οφέλη από τη συμμετοχή...

 • Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): Κατανοήστε το ρόλο, τις απαιτήσεις και τί αναμένεται από τον DPO στον οργανισμό σας για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τον GDPR.
 • Διαχείριση συμμόρφωσης με τον GDPR: Μάθετε πώς να θεσπίσετε και να διαχειρίζεστε τη συμμόρφωση ως DPO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. 
 • Ορισμός αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης: Ανάπτυξη των γνώσεών σας σχετικά με τον τρόπο ορισμού ενός προγράμματος συμμόρφωσης που βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου και στη βιώσιμη και αποτελεσματική προστασία.
 • Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα αναπτύξετε τη συμμετοχή σε όλο τον οργανισμό σας και πώς θα επικοινωνήσετε με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 • Σχεδιασμός νέων πολιτικών και διαδικασιών: Μάθετε πώς να σχεδιάζετε πολιτικές, διαδικασίες και κατευθυντήριο υλικό για να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας πληροί τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού. 
 • Απαιτήσεις του GDPR: Παρέχοντάς σας καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του Κανονισμού, θα καταλάβετε εάν ο οργανισμός σας υποχρεούται βάσει του Κανονισμού να διεξαγάγει μια Αξιολόγηση Αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment - DPIA) και να προμηθευτείτε με οδηγίες ούτως ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε.
 • Στάδια μιας Αξιολόγησης Αντικτύπου: Το σεμινάριο θα σας παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τα διαφορετικά στάδια της Αξιολόγησης Αντικτύπου, από την αρχική αξιολόγηση, την προετοιμασία, τις ροές πληροφοριών έως τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, την ανάλυση και την τεκμηρίωση. 
 • Αναλύσεις κινδύνων και επιθεωρήσεις: Κατανοώντας τη σχέση μιας Αξιολόγησης Αντικτύπου με άλλες δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων και έργων, θα μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο για τη διενέργεια αναλύσεων κινδύνων και επιθεωρήσεων προστασίας δεδομένων. 
 • Συμμόρφωση με τον GDPR: Μια Αξιολόγηση Αντικτύπου ήδη θεωρείται ως ορθή πρακτική από τον Κανονισμό και μάλιστα επιβάλλεται για οργανισμούς υψηλού κινδύνου ή για οργανισμούς με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους. Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα μπορείτε να εφαρμόσετε μια Αξιολόγηση Αντικτύπου, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνεστε με τον GDPR.

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • αναλαμβάνετε ο ίδιος το ρόλο του ή είσαστε υπεύθυνος να ορίσετε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον οργανισμό σας.
 • είσαστε υπεύθυνος για την διενέργεια μιας Αξιολόγησης Αντικτύπου ή σας έχει ανατεθεί η διασφάλιση της συμμόρφωσης του οργανισμού σας με τον GDPR.

Θα μάθετε...

 • το ρόλο του DPO στην θεμελίωση και διαχείριση της συμμόρφωσης
 • ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης βασισμένο στην επικινδυνότητα
 • πώς να αναπτύξετε τη συμμετοχή
 • Αξιολόγηση Αντικτύπου: σχεδιασμός, διεξαγωγή, στάδια και προσέγγιση αυτής
 • αναθεώρηση των σχεδίων σας
 • πολιτικές, διαδικασίες και λοιπή τεκμηρίωση 
 • καθοδήγηση από Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές
 • νομικά και άλλα θέματα
 • καθημερινή διαχείριση και διαχείριση κρίσεων
 • περαιτέρω εκμάθηση και υποστήριξη

Πρέπει να παρακολουθήσετε προκειμένου να…

 • κατανοήσετε τί αναμένεται από τον DPO προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο οργανισμός σας συμμορφώνεται με τον GDPR
 • μάθετε τους ρόλους-κλειδιά και τις ευθύνες του DPO καθώς και τον τρόπο συμμετοχής των εργαζομένων και των άλλων πρωταρχικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • προστατεύσετε τον οργανισμό σας από δυσφήμιση και μείωση του τζίρου εάν ο οργανισμός σας λάβει πρόστιμο για μη συμμόρφωση με τον GDPR 
 • κατανοήσετε τις απαιτήσεις μιας Αξιολόγησης Αντικτύπου σχετικά με τον Κανονισμό για να βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας συμμορφώνεται
 • μάθετε πώς να διεξάγετε τις δικές σας Αξιολογήσεις Αντικτύπων ώστε να συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με τον GDPR

Χρειάζεται να...

βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις βασικές αρχές του GDPR και έχετε κατανοήσει σε ένα βαθμό τον ρόλο του DPO. Το σεμινάριο GDPR Foundation της LRQA εξηγεί τις βασικές αρχές και τις έννοιες του GDPR καθώς και τον ρόλο του DPO. Επίσης το ενημερωτικό μας φυλλάδιο GDPR Overview παρέχει κάποια καθοδήγηση.

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και εμπλέκεται ομάδα ατόμων στη διαχείριση της συμμόρφωσης του οργανισμού σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR, μιας και παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τις αξιολογήσεις αντίκτυπου κατά τα διάφορα στάδια αυτού, όπως: αρχική αξιολόγηση, προετοιμασία, ροές πληροφοριών, διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση και τεκμηρίωση.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;