Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Επιθεωρητής τρίτου μέρους στην ασφάλεια τροφίμων: Ανεβάστε τις γνώσεις σας στο επόμενο επίπεδο!

FSSC/ISO 22000 Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είστε επιθεωρητής ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις
 • θέλετε να επιθεωρείτε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ISO 22000, ISO 22000-1, και των επιπρόσθετων απαιτήσεων του σχήματος FSSC
 • εργάζεστε στον τομέα των τροφίμων, και επιθυμείτε να μάθετε να επιθεωρείτε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, είτε ως εσωτερικός επιθεωρητής, επιθεωρητής των προμηθευτών, είτε επιθεωρητής τρίτου μέρους
 • είστε Επιθεωρητής ή Διαχειριστής Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων και επιθυμείτε να προσθέσετε στην αξιοπιστία σας ένα ευρέως αποδεκτό προσόν
 • επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης για πιστοποίηση επικεφαλής επιθεωρητή

Θα μάθετε...

 • τις βασικές αρχές και οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων στην επιτυχία μιας επιχείρησης
 • τις αρχές, διεργασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων
 • πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός των ειδικών ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων με άλλους γενικούς ελέγχους του συστήματος διαχείρισης
 • πώς εφαρμόζεται η συνεχής βελτίωση σε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
 • τη συνεισφορά των επιθεωρήσεων στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης
 • τους ρόλους και τις ευθύνες ενός επιθεωρητή και επικεφαλής επιθεωρητή 
 • σχετικά με τις διεργασίες και πώς να τις χρησιμοποιείτε προκειμένου να επιθεωρήσετε την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
 • να προετοιμάζεστε διεξοδικά για μία επιθεώρηση και να δημιουργείτε καταλόγους ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων και όσων βασίζονται σε διεργασίες)
 • να συγκεντρώνετε αντικειμενικά τεκμήρια μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ανασκόπησης τεκμηρίωσης
 • πώς να συσχετίζετε τα ευρήματα της επιθεώρησής σας στην πολιτική και τους στόχους του υπό επιθεώρηση οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών και της νομοθεσίας που ισχύουν
 • να αναφέρετε με ακρίβεια τα ευρήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000, να καταγράφετε και να βαθμολογείτε τις εκθέσεις των μη συμμορφώσεων και να αξιολογείτε τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες

Θα χρειαστεί...

 • γνώση και κατανόηση του ISO 22000 και εμπειρία στις επιθεωρήσεις
 • ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 22000 Κατανόηση και Ερμηνεία της LRQA
 • εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 • να κατέχετε τις ακόλουθες αρχές και έννοιες διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων: 
 1. εφαρμογή ή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης στον τομέα τροφίμων. Αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικά σχήματα όπως BRC, GLOBALGAP, FSSC ή/και άλλα σχήματα που περιλαμβάνουν στοιχεία συστήματος διαχείρισης
 2. τη σχετική βασική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων (αυτή μπορεί να είναι συγκεκριμένη για το αντικείμενο και το μέρος της βιομηχανίας τροφίμων των συμμετεχόντων)
 3. γνώση των λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως ορίζονται στο ISO/TS 22002-1
 4. Οδηγίες ορθής πρακτικής για τη Γεωργία (GAP), την Κτηνιατρική (GVP), την Μεταποίηση (GMP), την Υγιεινή (GHP), την Παραγωγή (GPP), τη Διανομή (GDP) ή/και την Εμπορία (GTP), ανάλογα με τον τομέα της τροφικής αλυσίδας στον οποίο λειτουργούν οι συμμετέχοντες
 5. τις αρχές HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius.
 • κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης
 • να έχετε μελετήσει και ολοκληρώσει τις προεκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις πριν παρευρεθείτε στο σεμινάριο (διάρκειας περίπου 2 ωρών)

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Σεμινάρια Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων σύμφωνα με άλλα πρότυπα
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας)
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LRQA

Ωράριο…

Τις πρώτες τέσσερις ημέρες 09:00-18:00

Την πέμπτη ημέρα 09:00-15:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή επιθεωρητές που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 22000:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο επικεφαλής επιθεωρητή.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;