Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Θέλετε να μάθετε ποιές είναι οι νομοθετικές απαιτήσεις στην ασφάλεια τροφίμων;

Νομοθεσία Τροφίμων και Ορθή Εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • εμπλέκεστε στη Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης
 • είσαστε Υπεύθυνος ή/και Συντονιστής Ασφάλειας Τροφίμων
 • είσαστε Μέλος της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • είσαστε Σύμβουλος ΣΔΑΤ
 • ανήκετε σε οποιαδήποτε ομάδα που ασχολείται στον τομέα των τροφίμων (Φορείς Ελέγχου, Επιστημονικούς Συνεργάτες, κλπ)

Θα μάθετε...

 • τις βασικές και ειδικές νομοθεσίες (ανάλογα με το είδος τροφίμου) που αφορούν τα τρόφιμα και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σωστά από τις εταιρείες τροφίμων
 • να χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση της νομοθεσίας και την τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαδικτυακά εργαλεία από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • την κάθετη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία τροφίμων και πού αυτές εφαρμόζονται
 • την αναγκαιότητα της τήρησης των νομοθετικών απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις τροφίμων
 • τη σημασία της επικαιροποίησης της νομοθεσίας σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Θα χρειαστεί...

 • εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 • εφαρμογή ή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης στον τομέα τροφίμων
 • κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Δύο ημέρες

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία και να την εφαρμόζουν στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησής σας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;