Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Kατανοήσετε τους λόγους για τις αλλαγές του Προτύπου

BRCGS Packaging Issue 6 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να κατανοήσετε τις απαιτήσεις στο σύστημα της εταιρείας σας,
 • ανήκετε στο τεχνικό προσωπικό της παραγωγής,
 • είστε τεχνικός διευθυντής ή/και διαχειριστής ποιότητας ή μέλος της ομάδας τους,
 • είσαστε σύμβουλος επιχειρήσεων που ειδικεύεται στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Θα μπορείτε να...

 • κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αλλαγές στο Πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα,
 • εξηγήσετε πώς το πρότυπο ωφελεί τους πωλητές λιανικής, τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές και τους καταναλωτές,
 • κατανοήσετε τις αλλαγές από την έκδοση 5, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη δομή του Προτύπου, τις αλλαγές στα υπάρχοντα Κεφάλαια, τις νέες απαιτήσεις και τα νέα Κεφάλαια,
 • αναγνωρίσετε τις αλλαγές στο πρωτόκολλο του Προτύπου, και
 • να γνωρίζετε πώς πρέπει πλέον να διεξάγεται η διεργασία της επιθεώρησης και να καταγράφεται η αναφορά επιθεώρησης.

Θα χρειαστεί...

 • εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πριν από την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού,
 • γνώση σχετικής βασικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων, Ορθών Πρακτικών Παραγωγής και αρχές HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius,
 • εμπειρία και γνώση του προτύπου BRC IoP Issue 5 και της εφαρμογής αυτού,
 • να έχετε διαβάσει και κάνει ανασκόπηση στο πρότυπο BRCGS Packaging Issue 6 Standard (διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του BRCGS).

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LRQA

Διάρκεια

Μία ημέρα.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, το συντονισμό της μετάβασης από το BRCGS Packaging Issue 5 στο Issue 6, ή άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό.

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;