Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Δημοσίευση της νέας έκδοσης 5 του προτύπου FSSC 22000.

Με την υιοθέτηση της δομής High Level Structure του ISO 22000, η νέα έκδοση 5 του FSSC 22000 επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα διαχείρισης.

H νέα έκδοση 5 του αναγνωρισμένου συστήματος διαχείρισης από το GFSI, δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου 2019, ενώ οι επιθεωρήσεις αναβάθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Στην LRQA συνεργαζόμαστε με πάνω από 35.000 πελάτες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και τις πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν πλέον οι αλυσίδες εφοδιασμού, αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της επαλήθευσης των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων τους από ένα αξιόπιστο φορέα με παγκόσμια παρουσία. Η διαπίστευση κατά το πρότυπο FSSC 22000, προστατεύει τη φήμη του εμπορικού σήματος των επιχειρήσεων καθώς και των πελατών τους.

Η ανάπτυξη της έκδοσης 5 λαμβάνει υπόψη την έκδοση του νέου ISO 22000 που ενσωματώνει μια προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης ενώ παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων τους με άλλα συστήματα διαχείρισης.

Το FSSC, το οποίο διαθέτει πάνω από 19.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως, ανέπτυξε την Έκδοση 5 σε συνεργασία με εκπροσώπους των Φορέων Πιστοποίησης, των Φορέων Διαπίστευσης, των Οργανισμών Εκπαίδευσης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων. Μια άλλη μεγάλη προσθήκη στο πρότυπο είναι οτι περιλαμβάνει αδειοδοτημένους Οργανισμούς Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην παροχή βελτιωμένων απαιτήσεων διαφάνειας.

Επί του παρόντος, το πρόγραμμα δημοσιεύεται στα αγγλικά. Λοιπές μεταφρασμένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες τον Σεπτέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρεία γκάμα υπηρεσιών διασφάλισης τροφίμων της LRQA μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;