Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

AWS conformity assessment at COCA-COLA HBC Romania SRL.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT.

LRQA being an Accredited Conformity Assessment Body (CAB) for the Alliance for Water Stewardship Standard (AWS) is planning to conduct a remote conformity assessment at Coca-Cola HBC Romania srl for Dorna Plant: Dorna Candrenilor, Poiana Negri Village 727194 Suceava County Romania, & Ploiesti Plant: 285 Gh. Grigore Cantacuzino Street, Ploiesti, on 03-04/09/2020 and 07-09/09/2020 respectively.

The assigned auditors are Mrs. Artemis Papadopoulou / artemis.papadopoulou@lr.org / +30 211 990 7849 for Dorna plant and Mrs. Sophia Antoniades / Sophia.Antoniades@lr.org / +30 211 990 7849 for Ploiesti plant, accredited AWS Lead Auditors. Stakeholders are invited to submit written submissions to the auditors.

The AWS standard looks to engage water-using sites in understanding and addressing shared catchment water challenges as well as site water risks and opportunities. It asks water-using sites to address these challenges in a way that progressively moves them to best practice in terms of five outcomes:

Please note that oral and written submissions made in reference to the client’s operation should be supported by objective evidence wherever possible.

Stakeholders who wish to submit written comments to the audit team are requested to contact the Lead auditor(s) directly using the contact information provided above.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;