Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 27001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προστασία έναντι παραβιάσεων της ασφάλειας των πληροφοριών.

Η εφαρμογή ενός προτύπου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS) και η απόκτηση πιστοποίησης ISO 27001 μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να διατηρήσει τα δεδομένα του ασφαλή.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η πιστοποίηση ISO 27001 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου για τους εργαζόμενους, τις διαδικασίες και τα συστήματα του κάθε οργανισμού και είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο.

Η LRQA μπορεί επίσης να επαληθεύσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες ορθής πρακτικής. Αυτές υποστηρίζουν το πρότυπο ISO 27001 και έχουν αναπτυχθεί από τον ISO για την παροχή βοήθειας σε οργανισμούς κατά την εφαρμογή του ISO 27001.

  • ISO 27017 - Κώδικας ορθής πρακτικής για ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών για υπηρεσίες cloud
  • ISO 27018 - Κώδικας ορθής πρακτικής για την προστασία πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης (PII) σε δημόσια cloud που λειτουργούν ως επεξεργαστές PII
  • ISO 27032 - Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Διαγνωστική Επιθεώρηση (gap analysis)

Προκειμένου να προετοιμαστείτε για την αξιολόγηση, η LRQA διενεργεί μια διαγνωστική επιθεώρηση κατά ISO 27001 για να ελέγξει κατά πόσον το ISMS σας είναι έτοιμο για αξιολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, θα λάβετε μια έκθεση που θα περιλαμβάνει τομείς που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ISO 27001 και συστάσεις για βελτιώσεις.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση

Η LRQA είναι διαπιστευμένη για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης σε οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα και έχει αποδεδειγμένες επιδόσεις στην παροχή αξιολόγησης σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το λογισμικό, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο νομικός και ο δημόσιος τομέας.

Στον οργανισμό σας θα ανατεθεί ένας εξειδικευμένος επιθεωρητής ISO 27001, που θα εστιάσει στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα οφέλη από την αξιολόγησή σας. Αυτό βοηθά στην ανάπτυξη του ISMS σας και παράλληλα βελτιώνει τις επιχειρηματικές επιδόσεις σας.

Βεβαίωση

Ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τα ISO 27017, ISO 27018 ή/και το ISO 27032, σας παρέχουμε μια βεβαίωση. Είναι μια δημόσια και ανεξάρτητη δήλωση της ικανότητας του οργανισμού σας να ανταποκριθεί στις πρόσθετες απαιτήσεις αυτών των προτύπων.

Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις

Οργανισμοί με πολλά συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουν τα συντονισμένα προγράμματα αξιολόγησης και επιτήρησης.

Υπηρεσίες διασφάλισης

Η πιστοποίηση δεν τελειώνει στο ISO 27001. Η LRQA προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, επικύρωσης και επαλήθευσης που εναρμονίζονται με διεθνή πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια και πολλά άλλα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;