Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε  ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1221/2009 ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 11-01-2010. Οι οργανισμοί που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στο σύστημα EMAS πρέπει να κοινοποιούν, σε ετήσια συνήθως βάση, επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση από αρμόδιο ανεξάρτητο φορέα, όπως η LR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα EMAS μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕKA, Tμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Θεμάτων ΕΟΚ.

Συσχέτιση με το πρότυπο ISO 14001:2015

Ο κανονισμός EMAS δε λειτουργεί ανταγωνιστικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001, αλλά το χρησιμοποιεί ως βάση για την εφαρμογή του.

Οφέλη της επαλήθευσης EMAS

  • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας μέσω γνωστοποίησης της περιβαλλοντικής προόδου και της δέσμευσης για προστασία του περιβάλλοντος
  • Εγγραφή στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS και χρήση του σχετικού λογοτύπου, γεγονός πολύ σημαντικό ειδικά στην περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές
  • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης
  • Ενθάρρυνση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας

Ποιές υπηρεσίες προσφέρει η LRQA;

  • Επαλήθευση: Ο Οργανισμός μας είναι διαπιστευμένος για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ως προς τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS, διασφαλίζοντας ότι η περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού σας είναι τόσο σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού όσο και ακριβής. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας θα επαληθεύσουμε την συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό EMAS, θα επικυρώσουμε την περιβαλλοντική σας δήλωση και θα αξιολογήσουμε το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος η επικυρωμένη δήλωση υποβάλλεται από τον Οργανισμός σας στις αρμόδιες αρχές.
  • Εκπαίδευση: Αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσετε να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις του κανονισμού.
  • Διαγνωστική Επιθεώρηση (gap analysis): Σας υποστηρίζουμε κατά τη φάση προετοιμασίας, βοηθώντας στο να καθορίσετε το βαθμό ετοιμότητάς σας για την επιθεώρηση επαλήθευσης.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρητές μας διαθέτουν την εξειδίκευση για την αξιολόγηση του οργανισμού σας.

Τεχνογνωσία

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από κάποιον αξιολογητή της LRQA με άριστη γνώση του αντικειμένου. Η διάρκεια της αξιολόγησης του ελέγχου διεργασιών θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας. Μέσω ενός αποτελεσματικού και διεξοδικού ελέγχου και κάνοντας τις κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και της επιχείρησής σας ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις.

Τα οφέλη του EMAS με την LRQA

Η LRQA έχει πολλές επιλογές για εκείνους τους οργανισμούς που επιθυμούν να εγγραφούν στο EMAS. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες , για την επαλήθευση και την επικύρωση , την  ανάλυση των κενών  (GAP analysis) και της κατάρτισης . Έχουμε στη διάθεσή σας τρεις επιλογές για τη διενέργεια της επαλήθευσης και της επίσημης επικύρωσης του οργανισμού σας :

  • πλήρη επικύρωση και επαλήθευση, για αυτούς τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί – o LRQA εκτελεί την επαλήθευση στις εγκαταστάσεις για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του του συστήματος EMAS σε δύο στάδια : τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την επικύρωση των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Δήλωση,
  • περιβαλλοντική επαλήθευση και επικύρωση σε συνδυασμό με ένα πρότυπο συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • επαλήθευσηκαι επικύρωση του EMAS σε  ένα σύστημα πιστοποιημένο ως προς το πρότυπο ISO 14001 - γενικά εφαρμόζεται σαν μια προέκταση της επίσκεψης συντήρησης του ΣΔΠ.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Η άποψή μας

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν και την γνώση τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;