Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Fortrolighedserklæring

LRQA tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt og bestræber sig på at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet på alle tidspunkter.

Hvad er formålet med denne fortrolighedserklæring?

Formålet med denne erklæring er at give dig en beskrivelse af, hvordan dine personoplysninger indsamles og bruges af os, når du interagerer med os, og af dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger.

Hvem er LRQA?

"LRQA" refererer til en international gruppe af selskaber ejet af LRQA Group Limited (UK virksomhedsnummer 08126909), der ejes af LRQA Foundation (registered number 1217474.  Registered office: 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom, a member of the LRQA Group Limited), som dækker kernedriftstjenester i LRQA-koncernen eller professionelle tjenesteydelser gennem LRQA's forretningsaktiviteter.

Hvilke personoplysninger indsamler LRQA?

LRQA indsamler kun grundlæggende personoplysninger om dig (f.eks. navn, e-mailadresse, direkte arbejdstelefonnummer, din arbejdsgiver/organisation og andre grundlæggende kontaktoplysninger – samt andre oplysninger, du stiller til rådighed), og kun på følgende måde:

 • Oplysninger, som du selv stiller til rådighed via vores websites, skriftligt, via telefon, ved vores arrangementer eller på anden måde.
 • Oplysninger, vi får, når du interagerer med vores websites, tjenesteydelser og/eller sociale platforme, som LRQA bruger.
 • LRQA indhenter kontaktoplysninger gennem udvalgte tredjeparter.

Vi beder ikke om og har ikke til hensigt at indsamle følsomme personoplysninger om dig med det formål at håndtere generelle forespørgsler, korrespondance, relationsstyring eller marketing.

LRQA personoplysninger indsamler om dig til BOPAS-tjenesteydelser (f.eks. navn, e-mailadresse og kontaktoplysninger (private eller arbejdsrelaterede):

 • Oplysninger, som du selv stiller til rådighed via BOPAS' website, og de ansøgningsformularer, der kræves til denne tjenesteydelse, samt andre interaktioner som ovenfor.

Til kurser indsamler LRQA personoplysninger om dig (f.eks. navn, e-mailadresse, kontaktoplysninger (private eller arbejdsrelaterede), valg af kursus, deltagelse, gennemførte kurser:

 • Oplysninger, som du selv stiller til rådighed via vores kursusportal samt andre andre interaktioner som ovenfor.

For andre tjenester, der leveres af LRQA, herunder, men ikke begrænset til Compliance, Inspection, Assurance and Verification og Digital Solutions, indsamler LRQA personlige oplysninger om dig (såsom navn, e-mailadresse, kontaktoplysninger (private eller arbejdsrelaterede), hvor det er nødvendigt for at muliggøre levering af tjenester og som krævet af akkrediteringsorganer og/eller standarder og ejere af ordninger.

Til marketing og kunderelationer gør LRQA brug af sin legitime forretningsinteresse i behandlingen af dine personoplysninger for at opretholde og forbedre eksisterende og løbende kunderelationer, som LRQA har med dig og din organisation. Det kan omfatte at kontakte dig for feedback i realtid om vores tjenesteydelser, research/undersøgelser af aktuelle produkter.

Medmindre du har givet dit samtykke til at modtage marketingmateriale fra os, vil LRQA ikke sende elektronisk-baseret markedsføring til dig. Vores marketingsystem giver dig mulighed for at konfigurere dine præferencer og til enhver tid fravælge modtagelse af marketingmateriale.

Personoplysninger til specifikke forretningsaktiviteter: Når du interagerer med forskellige tjenester, der leveres gennem LRQA's virksomheder, kan du blive bedt om at give yderligere personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med kravene i denne tjenesteydelse, kontrolinstans for akkrediteringsordning, nationale bestemmelser, under hvilke LRQA opererer. Oplysninger om omfanget af behandlingen af personoplysninger vil være tilgængelige i den fortrolighedserklæring, der er tilgængelig online. Et link til fortrolighedserklæringen vil blive leveret via relevante formularer og korrespondance for den pågældende tjeneste eller det pågældende produkt.

Hvad med besøgende på LRQA's kontorer?

Når du besøger en af vores kontorer, kan vi indsamle kun grundlæggende personoplysninger om dig (som anført ovenfor i denne fortrolighedserklæring) udelukkende med henblik på opretholdelse af lokalitetens sikkerhed. Du kan blive bedt om at ind- og udskrive dig, når du besøger et af vores kontorer, og du kan få udleveret et gæstekort, som du skal bære under dit besøg. Hvis der anvendes kameraovervågning (CCTV) på et af vores kontorer, bruges dette af sikkerhedshensyn.

Hvorfor indsamler LRQA personoplysninger?

LRQA skal kende grundlæggende personoplysninger om dig for at kunne besvare dine forespørgsler (f.eks. gennem vores websites og sociale medier) og for at kunne give dig information om vores tjenesteydelser (f.eks. nyhedsbreve, brancheopdateringer, information om vores produkter og tjenesteydelser, invitationer til arrangementer, markedsundersøgelser, markedsanalyser osv.), som du har accepteret at modtage eller som omhandler LRQA's produkter eller tjenesteydelser, som vi mener kan være af interesse for dig og/eller aktuelt modtager iht. vores legitime interesse i at føre forretning.

Oplysninger indsamlet via din interaktion med os via telefon, e-mail og digitale medier (f.eks. LinkedIn, Go-To Webinar-platforme) kan blive brugt til lead generation, relationsstyring og håndtering af generelle forespørgsler på tjenesteydelser/produkter.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål, der ikke er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

LRQA indsamler oplysninger om din brug af vores websites via cookies. Vi gør dette, så vi kan tilpasse og personliggøre din oplevelse og, sammen med andre brugeres oplysninger og forbrug, forbedre indholdet, layoutet og ydelsen på vores websites. Yderligere oplysninger findes i vores Cookiepolitik.

Hvordan er dine personoplysninger beskyttet?

LRQA opbevarer dine personoplysninger sikkert ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og videregiver ikke dine personoplysninger til nogen uden for deres egen koncern, eller til nogen anden person eller enhed uden for UK og/eller EU, bortset fra og i det omfang det både: (i) er nødvendigt til de formål, der angives i denne fortrolighedserklæring, og (ii) hvis de forinden har sikret sig, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at oplysningerne fortsat opbevares og bruges i overensstemmelse med denne erklæring og overholder EU's generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679).

Vi bruger tjenesteudbydere til at betjene vores websites, såsom website-hosting og forespørgselsfunktioner, samt en database til kunderelationsstyring (SalesForce og Pardot), der er systemer, som LRQA lagrer oplysninger på. Nogle af disse tjenesteudbydere behandler dine personoplysninger som en del af de tjenesteydelser, de leverer til LRQA, f.eks. til kurser gennem iLearning-miljøet, der stilles til rådighed af Seertech. Vi sikrer, at disse tjenesteudbydere ligeledes er i overholder denne fortrolighedserklæring.

Hvor længe opbevarer LRQA personoplysninger?

LRQA opbevarer ikke dine personoplysninger i et længere tidsrum end det, der med rimelighed er nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedserklæring, medmindre det påkræves ved lov. Denne opbevaringsperiode vil blive fastsat på baggrund af arten af din interaktion med LRQA, din forespørgsel og løbende levering af tjenesteydelser gennem vores virksomhed. Du kan til enhver tid tilkendegive dit ønske om, at LRQA ikke behandler dine data vha. indstillinger under præferencer eller et link i marketingkommunikation.

Hvad er dine rettigheder?

Du har en række rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, herunder:

 • retten til indsigt og en kopi af dine personoplysninger.
 • retten til berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige personoplysninger.
 • retten til at få slettet dine personoplysninger.
 • retten til at begrænse eller gøre indsigelse mod LRQA's behandling af dine personoplysninger.
 • retten til på et hvilket som helst tidspunkt at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling (dvs. herunder retten til at fravælge eller afmelde kommunikationen til enhver tid ved at kontakte os på via oplysninger, der fremgår af denne fortrolighedserklæring eller ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, du modtager fra os).

Kontakt os, hvis du vil udøve nogen af dine juridiske rettigheder. Vi besvarer alle henvendelser om rettigheder, du ønsker at udøve inden en måned fra modtagelsen af din anmodning, medmindre anmodningen er kompleks eller kræver en betydelig mængde data, i hvilket tilfælde du får svar inden for tre måneder.

Hvordan kan jeg kontakte LRQA?

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedserklæring eller vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via:

 • E-mail: dataprotection@lrqa.com;
 • Post: Data Protection Officer, LRQA, 1 Trinity Park, Bickenell Lane, Solihull, B37 7ES United Kingdom eller
 • telefon: +44 330 414 1451.

Hvordan kan du indgive en klage?

Hvis du har en klage angående, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret af LRQA, er du velkommen til at kontakte LRQA's databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de oplysninger, der fremgår ovenfor.

Du har en lovmæssig ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. For LRQA er den relevante tilsynsmyndighed det britiske Information Commissioner's Office (gå til https://ico.org.uk/concerns) for at indgive en klage eller indberette en bekymring.

Opdaterer LRQA fortrolighedserklæringen?

LRQA kan fra tid til anden ændre indholdet af denne fortrolighedserklæring uden varsel. Du bør derfor læse denne fortrolighedserklæring med jævne mellemrum for at sikre, at du er opmærksom på den nyeste version, hver gang du besøger vores websites. Denne fortrolighedserklæring blev sidst opdateret november 2021.

Har du brug for at komme i kontakt med os?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?