Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 22301 Školení

Interní auditor ISO 22301:2012.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě, která zavádí, nebo má již zaveden systém managementu kontinuity podnikání podle ISO 22301:2012.
 • Běžně provádíte interní audity QMS podle ISO 9001, máte praxi z oboru, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů a chcete si rozšířit kompetence i pro provádění auditů podle ISO 22301.
 • Plánujete provádět audity podle ISO 22301 u vašich dodavatelů, od kterých požadujete zavedení systému managementu kontinuity podnikání.

Co se naučíte…

 • Poznáte základní požadavky vyplývající z Annexu SL, které jsou společné pro všechny systémy managementu a poznáte možnosti integrace BCMS do vašeho stávajícího systému.
 • Pochopíte, na jakých principech je systém managementu kontinuity podnikání založen a jak se tyto principy uplatňují v požadavcích normy ISO 22301.
 • Pochopíte návaznost požadavků ISO 22301 v cyklu PDSA.
 • Získáte základní představu o tom, jak splňovat požadavky normy ISO 22301 ve vaší organizaci a jak je promítnout do vašich procesů.
 • Pochopíte požadavky ISO 22301 a jejich vzájemné propojení.
 • Získáte základní představu o tom, jak určovat rizika BCMS s ohledem na kontext vaší organizace.
 • Pochopíte, jak integrovat požadavky BCMS do vašeho systému managementu (kvality, ochrany životního prostředí, aj.)
 • Naučíte se provádět audity v souladu s aktuální normou ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 22301 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte roli managementu při zadávání auditu a roli auditora při vlastní realizaci auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění a využívat příležitosti k zefektivnění auditu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu a požadavky zákazníka.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy, než je QMS, jako jsou např. EMS (požadavky ISO 14001) nebo BOZP (ISO 45001) a nebo v integrovaných systémech managementu.
 • První den kurzu je věnován přehledu požadavků normy ISO 22301.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému managementu kvality nebo integrovaného systému managementu ve vaší organizaci.
 • Mít obecné povědomí o:
  • politice kvality a cílech vašeho systému managementu nebo integrovaného systému managementu
  • procesním řízení
  • výsledcích auditů druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor

 • Zlepšování procesů

 • Projektové řízení

Časový rozsah kurzu

3 dny (9:00 – 17:00)

Cena

11 900 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora ISO 22301:2012 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Zadejte dotaz

Typ kurzu

 • Firemní

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?