Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

PROVOZNÍ ODOLNOST

Obrana před narušením

Naše nabídka auditních služeb vám pomáhá připravit se na neočekávané události, reagovat na ně a obnovit provoz po jejich zásau – a budovat tak důvěru zainteresovaných stran a zajišťovat neustálou výkonnost.

Základ pro udržitelnost

Jak se globální populace rozrůstá, stále více lidí potřebuje přístup ke vzdělání, potravinám, dopravě, energiím, čisté vodě a hygieně. To nejenže navýší energetické nároky, ale vyžádá si rovněž kontrolu a optimalizaci globálních dodavatelských řetězců a udržitelnosti provozů.

Vládní organizace a podniky všech velikostí si již uvědomily, že je třeba začít jednat, a jednat začínají. V září roku 2015 přijala Organizace spojených národů nový plán rozvoje udržitelnosti (Sustainable Development Goals, SDGs) do roku 2030. 17 úkolů stanovuje cíle pro štědrou, udržitelnou a odolnou budoucnost pro všechny.

Naše nabídka služeb v oblasti změny klimatu a udržitelnosti

Naše nabídka služeb zahrnuje certifikaci, validaci, verifikaci a školení pokrývající všechny aspekty udržitelnosti včetně etického získávání zdrojů dodavateli. Pomáháme zajistit, aby Vaše systémy managementu dokázaly identifikovat a řídit rizika, která změny klimatu a zajišťování udržitelnosti přinášejí, a také Vám pomáháme objevovat potenciální příležitosti.

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

Přečtěte si více informací o naší nabídce služeb

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?