Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Нашият отговор на коронавирус COVID-19

Актуализация на дейностите на LRQA по услугите за сертификация, инспекции и обучение.

Живеем в безпрецедентни времена. Като бизнес с фокус върху здравето и безопасността ние се съсредоточаваме върху подкрепата за нашите хора и нашите клиенти по целия свят, като се движим през обстоятелства, които често пъти са предизвикателство.  В LRQA сме ангажирани с непрекъснатото предоставяне на нашите услуги при спазване на указанията на Световната здравна организация и местните държавни власти – и съгласно изискванията на Акредитационните органи и собствениците на схеми. Моля използвайте връзките по-долу, за да научите повече за това, как можем Ви да помогнем.

Първа публикация: 20.03.2020 г.

Последна актуализация: 03.04.2020 г.

Дистанционни услуги

Докато продължаваме да работим за предотвратяване на разпространението на корона вирус COVID-19, ще продължим да се стремим винаги където е възможно да предлагаме непрекъсната подкрепа на Вашата организация, като използваме технология за дистанционна сертификация, за да гарантираме, че Вашите изисквания за сертификация и обучение не са изложени на риск.

За организации, които притежават сертификация по ISO към нас и/или стандартите и схемите за безопасност на храните GFSI, моля посетете разделите за дистанционен одит по-долу. Моля да имате предвид, че в някои отрасли дистанционният одит се нарича дистанционно оценяване. Този раздел е приложим и за двете дейности.

За организации, които притежават сертификация по Директивите за индустриални услуги на ЕС към нас или използват LRQA за някакви други услуги във връзка с инспекции, моля посетете разделите за дистанционни инспекции по-долу.

 • Дистанционен одит

  Дистанционен одит (понякога наричан дистанционно оценяване) имаме тогава, когато целият или част от одита на системи за управление се провежда от LRQA с помощта на ИКТ като част от методиката за одитиране. Дистанционният одит може да се използва в няколко ситуации, включително:

  • Преглед на ключова документация и интервюта за одит с помощта на телеконферентни инструменти.
  • Дейности на място, чрез верификация на документация и записи, чрез интервюиране на участниците в одита и дори чрез одитиране на съоръжения и процеси с помощта на излъчвани на живо видео- и аудио материали през мобилна или друга технология.
  • Последващите коригиращи и превантивни действия в отговор на несъответствия също могат да се предприемат дистанционно. Документацията може да се сподели през нашия Клиентски портал и да се прегледа от водещия одитор на LRQA в съчетание с интервю с помощта на видеовръзка.

  В зависимост от ситуацията и предпочитанията Ви дистанционните одити могат да се провеждат в централния Ви офис, откъдето да се разпрострат върху други обекти, които са част от Вашата организация, или като одиторът работи дистанционно, например от дома, от офис на LRQA или от Вашия главен офис с връзка към отдалечени офиси/обекти.

  Ако имате въпроси за дистанционните одити, моля свържете се с нас 

  Кога могат да се използват дистанционни одити?

  Дистанционните одити могат да се използват при всички неакредитирани одити от втора и трета страни.

  Използването на дистанционни одити се разрешава по правилата на IAF и в някои случаи от собствениците на схеми, но прилагането им се контролира и до тях не може да се прибягва при всички обстоятелства. Дистанционният одит е приложим за одити от трети страни във време на национално и международно извънредно положение, като е възможно да бъдат направени допълнителни отстъпки от всеки собственик на схема.

  Разберете повече за дистанционния одит.

  Таблицата по-долу показва актуалните правила относно приложението:

  Стандарт

  Дистанционен одит?

  Забележки

  ISO 9001

  ISO 14001

  ISO 50001

  ISO/IEC 27001

  ISO 22301

  ISO/IEC 20000-1

  Да – за всички тези стандарти.

  Без ограничения (в съответствие с IAF MD41) за всички тези стандарти.

  ISO 13485

  Да

  Без ограничения (в съответствие с IAF MD4). Възможно е да има ограничения, ако се предоставя във връзка с MDSAP.

  ISO 45001/OHSAS 18001

  Да

  По време на сегашната пандемия, НЯМА ограничения за прилагането на дистанционни одити по тези стандарти. След както ситуацията се върне в нормално положение, отново ще бъдат в сила първоначалните ограничения.

  Серия AS 9100

  Да

  Само за одити, насрочени за 2020 г., можем да използваме дистанционния одит в съответствие с MD4, като наложеният по схемата лимит от 30% временно е отменен.

  Вижте документа на IAQG за често задавани въпроси за облекчения режим за повече информация.

  IATF 16949

  No

   

  ISO 22000

  Да

  Могат да бъдат извършвани изцяло дистанционни одити, дотолкова, доколкото не са съвместно с одит по FSSC 22000.

  Неакредитирани одити от 2-ра страна в хранително-вкусовия сектор

  Да

  LRQA е в състояние да предложи набор от десктоп одити и дистанционно оценяване за фермери, производители на хранителни продукти, складове за такива продукти, както и за търговци на дребно.

  Оценките се базират на индивидуалните потребности на клиентите.

  GFSI Standards

   

  Не

   

  За повече информация проверете на страницата ни за временни мерки по отношение на одитите - COVID-19 GFSI

  1. Задължителните документи на IAF (MD) могат да се изтеглят от https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

 • Дистанционна инспекция

  Нашите дистанционни инспекции могат да се предоставят по различни начини, включително:

  С управление от клиента: Нашият технически експерт ще Ви преведе през процеса, докато Вие управлявате оборудването, като ние ще гарантираме, че разполагате с всичко, от което се нуждаете за оценяването.

  Със съвместно участие: Нашият технически експерт ще осъществи предаване на живо на одита директно до съответните заинтересовани страни в рамките на Вашата организация. Вашите собствени заинтересовани лица могат да участват съвместно и да си взаимодействат по време на нашия одит или инспекция.

  Който и модел за предоставяне да изберете, цялото оценяване може да се документира чрез видеозапис с възможност да се одитира. Възможно е и да се изпратят предварително съгласувани данни до LRQA за преглед и анализ на по-късен етап, както при оценяване с управление от клиента, така и със съвместно участие. Нашите дистанционни инспекции са подкрепени от нашето приложение LRQA Remote.

  Ако имате въпроси за дистанционните инспекции, моля свържете се с нас.

  Кога могат да се използват дистанционни инспекции?

  Стандарт

  Дистанционен одит?

  Забележки

  Акредитирана сертификация LRV UKAS, включително:

  • Регламент (ЕС) № 305/2011 - Строителни продукти, система CPR 2+,
  • Директива за съоръжения под налягане 2014/68/ЕС – всички модули за качество
  • Директива 2006/42/ЕО относно машините, Пълно осигуряване на качеството, анекс X
  • Директива за морското оборудване 2014/90/ЕС
  • Модули за качество D и E
   Директива TPED 2010/35/ЕС – всички модули за качество (вкл. ADR/RID според приложимото).
  • ISO 3834 – Оценяване на системи за управление на качеството и Одити по схема 17065
  • Директива IOD 2016/797, Модул SG, SD, SH1

  Да за всички, с ограничения.

  Краткосрочно, с ограничения. Моля свържете се с LRQA за допълнителни подробности.

  ASME

  Не

   

  Инспекции / съвместни прегледи по ASME

  Не

  В държави, където са въведени ограничения на пътуванията, ASME и NB приемат заявки за отменяне от страна на производители / ремонтни организации с оглед на обстановката с COVID-19. По същия начин се дават удължавания на сроковете. Фирмите трябва да се обърнат към ASME/NB, а не към LR.

  MYS – DOSH (Dept. of Safety and Health)

   

  Да

   

  Временно, без ограничения. Моля, свържете се с LRQA за повече подробности.

   

  Други съображения:

  Директиви ECD: Посещенията за оценяване и пресертификация могат да се отлагат най-много до шест месеца, след което се прилага автоматично суспендиране.

  Разберете повече за дистанционната инспекция (EN).

 • Онлайн обучение

  В резултат на пандемията от коронавирус COVID-19 отчитаме, че може би посещаването на нашите присъствени курсове за обучение няма да е възможно по ред причини. В много държави имаме алтернативни онлайн варианти, включително виртуални класни стаи и електронно обучение.

  Свържете се с нас, за да разберете кои онлайн варианти са на разположение за Вас.

  Виртуално обучение означава занятия в клас, провеждани онлайн, на живо или предварително записани. При всички курсове във виртуална класна стая (освен курсовете в класна стая с акредитация от CQI IRCA) пак ще имате право да получите същия сертификат при завършването, както при традиционния присъствен курс за обучение.

  Електронно бучение означава гъвкаво онлайн обучение, при което темпото се определя от Вас, без значение от броя на служителите, от един обучаем до хиляди, на удобно за Вас място.

  Разберете повече за нашите услуги за онлайн обучение.

Запитвания от клиенти

Непрекъснатост на дейността

За да помогнем колективно за намаляване на разпространението на коронавирус COVID-19, моля имайте предвид, че в LRQA са въведени допълнителни протоколи, които да помогнат за оценката на риска, свързан с нашите бизнес дейности.

Ангажирани сме да поддържаме най-високите нива на здраве и безопасност. С оглед на това нашият План за устойчивост и непрекъснатост на дейността (BRP) е специално създаден да обърне внимание на всички достоверни и значими рискове за осигуряване на защита на персонала, околната среда, обществеността и нашите клиенти в случай на инцидент, независимо колко сериозен или широко разпространен е той. Нашият BRP екип заседава ежедневно, за да гарантираме, че всички рискове, свързани с непрекъснатото предоставяне на нашите услуги, са сведени до минимум.

Преценяваме необходимостта от пътуване на одиторите/инспекторите/лекторите, като разглеждаме всеки случай поотделно и въвеждаме много ясни указания, които да потвърждават дали има възможност за алтернативни варианти. Те включват пренасрочване, отлагане на некритичните работи и проучване къде нашите услуги могат да се осъществят дистанционно/онлайн.

Ако не е възможно да проведем традиционен одит/преглед/инспекция/учебно занятие, ще се свържем с Вас, за да обсъдим наличните варианти в съответствие с приложимите правила и за да гарантираме непрекъснатостта и валидността на Вашите сертификати, както и да отговорим на потребностите Ви от обучение.

Действия, предприети от LRQA досега

Усилията ни са насочени към защитата на здравето на нашите служители, клиенти и общности. За ограничаване на вируса от началото на епидемията досега сме предприели следните действия:

 • Стриктно спазване на указанията на държавните власти и здравните органи както за задължителна изолация, така и за самоизолация в засегнатите райони;
 • Въвеждане на карантина, където е необходимо;
 • Поддържане на непрекъснат диалог с нашия персонал за докладване на всякакви заболявания – засягащи тях лично или близки членове на семействата им;
 • Осигуряване на задължителни предпазни средства, включително маски, ръкавици, санитарни средства и средства за следене на температурата на нашите служители;
 • Обучение за служителите ни по превенция на коронавируса, въвеждане на серия от комуникационни канали за разпространение на важни съобщения относно хигиената и постоянно внимание към източниците на безпокойство за служителите ни и техните въпроси, когато възникнат такива; и
 • Осигуряване на пълно и незабавно спазване на указанията на централните и местните власти.

Запитвания от медиите

Алекс Бригс, Глобален ръководител за бранда и комуникациите

T: +44 (0)330 414 1315

E: alex.briggs@lr.org

Бет Елиът, Глобален мениджър по маркетинговата комуникация и PR

T: +44 (0)330 414 1412

E: beth.elliot@lr.org

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?