Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

RISK THROUGH A NEW LENS

Studium przypadku SecQuAL

LRQA i SecQuAL digitalizują łańcuchy dostaw żywności w celu poprawy identyfikowalności i zrównoważonego rozwoju

Ryzyko w nowej perspektywie

Dokumentacja w łańcuchu dostaw żywności jest w dużej mierze prowadzona w formie papierowej, co utrudnia identyfikowalność. Dzięki cyfryzacji procesów dane można wykorzystać do ograniczenia marnotrawstwa żywności i poprawy identyfikowalności, co zwiększa zaufanie konsumentów do kupowanej przez nich żywności.

Współpraca LRQA z SecQuAL (Secure Quality Assured Logistics for Digital Food Ecosystems) - konsorcjum 11 organizacji, które skupia ekspertów z dziedziny technologii, oprogramowania, produkcji żywności, regulacji i zapewnienia łańcucha dostaw - pokazuje, w jaki sposób digitalizacja i wykorzystanie technologii blockchain umożliwi śledzenie i monitorowanie żywności w czasie rzeczywistym. Umożliwi to całemu ekosystemowi żywnościowemu zrozumienie pochodzenia produktów na skalę znacznie większą niż obecne standardy, co znacznie zwiększy możliwości zarządzania ryzykiem.

Możliwość

Rosnące obawy konsumentów związane z pochodzeniem, bezpieczeństwem i marnowaniem żywności oznaczają, że identyfikowalność i możliwość monitorowania łańcucha dostaw mają kluczowe znaczenie. Cyfryzacja łańcucha dostaw żywności, w połączeniu z intuicyjnymi standardami, może dać konsumentom pewność co do jakości i pochodzenia produktów, a także pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywności.

Jednak łańcuch dostaw żywności - zwłaszcza produktów wieprzowych - jest niezwykle złożony. Ze względu na specyfikę procesu "od gospodarstwa do stołu" śledzenie drogi produktu w supermarkecie do konkretnego zwierzęcia lub gospodarstwa może być trudne. W porównaniu z innymi sektorami łańcuch dostaw żywności jest opóźniony w rozwoju i nadal opiera się na wielu procesach opartych na dokumentach papierowych.

Konsorcjum SecQuAL, kierowane przez niezależnych ekspertów w dziedzinie zapewniania jakości LRQA, wprowadzi ekosystem "od gospodarstwa do stołu" w erę cyfrową dzięki pilotażowym badaniom prowadzonym przez przemysł wieprzowy i pionierskie partnerstwo w dziedzinie świeżych produktów. Wykorzystanie inteligentnych etykiet i technologii w produkcji wieprzowiny umożliwi śledzenie i monitorowanie żywności w czasie rzeczywistym, dokładniejsze przewidywanie okresu przydatności do spożycia oraz ograniczenie marnotrawstwa żywności, co pomoże w dokładnym obliczaniu śladu węglowego.

Wykorzystanie sprzętu fizycznego, w tym inteligentnych etykiet biosensorycznych nowej generacji i powiązanych urządzeń, uprości istniejące procesy operacyjne związane z pakowaniem wieprzowiny, zarządzaniem zapasami, monitorowaniem bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami oraz logistyką. Przechowywanie danych oparte na technologii blockchain zapewni również bezpieczeństwo i niezmienność informacji.

Ponadto platforma będzie oferować dostosowany do potrzeb interfejs pulpitu nawigacyjnego dla uczestników łańcucha dostaw, umożliwiający dostęp do istotnych danych i ich analizę. Otwiera to drogę do opartego na danych i predykcyjnego podejścia do określania ryzyka i zarządzania nim, umożliwiając skoncentrowanie zasobów na rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów w łańcuchu dostaw.

Skala łańcucha dostaw end-to-end i ilość produktów, które się w nim przemieszczają, sprawia, że mapowanie procesu łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Ian Gardner

Senior Account Technology Leader, IBM

Jak to działa?

Projekt SecQuAL rozpoczął się w 2021 r. i uzyskał finansowanie w ramach Made Smarter Innovation Challenge w UK Research and Innovation. Oczekuje się, że konsorcjum zakończy prace do marca 2023 r. Jego celem jest poprawa wydajności ekosystemu żywnościowego, aby ograniczyć marnotrawstwo i wskazać nieefektywności w łańcuchu dostaw.

SecQuAL stosuje podejście dwutorowe: umieszcza technologię w centrum łańcucha dostaw od gospodarstwa do stołu, aby stworzyć cyfrowy system śledzenia żywności oraz wykorzystuje technologię czujników do monitorowania świeżości produktów.

Dzięki zastosowaniu technologii blockchain system identyfikowalności umożliwi śledzenie produktu od pola do stołu. Pozwoli to nie tylko na łatwiejszy dostęp do informacji dla kluczowych uczestników łańcucha dostaw, ale także umożliwi konsumentom wgląd w drogę produktu i źródło jego pochodzenia, co ostatecznie zwiększy ich zaufanie. Nieefektywności, takie jak opóźnienia i punkty przetrzymywania, zostaną zidentyfikowane, co pomoże zmniejszyć ślad węglowy produktów, a także umożliwi zdalny nadzór regulacyjny nad praktykami stosowanymi w łańcuchu dostaw.

Ponadto technologia inteligentnych czujników umieszczonych na etykiecie produktu będzie monitorować świeżość produktu poprzez pomiar poziomu gazów wewnątrz opakowania, co pozwoli na dokładniejsze przewidywanie okresu przydatności do spożycia.

LRQA, jako lider konsorcjum, dostarcza ekspertyzę w zakresie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić, że cyfryzacja łańcucha dostaw jest chroniona, a informacje w nim zawarte są bezpieczne. Obejmuje to monitorowanie przez LRQA nowo opracowanych technologii sprzętowych i programowych w celu upewnienia się, że tworzą one wiarygodne i prawidłowe dane w całym łańcuchu dostaw oraz że sprzęt gromadzący informacje jest zabezpieczony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Ian Gardner, Senior Account Technology Leader w IBM - członek konsorcjum SecQuAL - wyjaśnia: "Skala łańcucha dostaw end-to-end i ilość produktów, które się w nim przemieszczają, sprawia, że mapowanie procesu łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Jest to środowisko o szybkim tempie, które działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Digitalizacja tego procesu sprawia, że jego istotą są dane, co oznacza, że cyberbezpieczeństwo staje się kluczowe dla zapewnienia niezawodności, ważności i bezpieczeństwa tego procesu."

Pilotażowa faza demonstracyjna pozwoli ekosystemowi żywnościowemu wejść w erę cyfrową, ukazując korzyści, jakie technologia cyfrowa może zaoferować w całym łańcuchu dostaw.

Martijn Sterkenburg

Digital Innovation Specialist, LRQA

Przyszłość

Po zidentyfikowaniu koncepcji i technologii projekt SecQuAL wchodzi obecnie w fazę proof-of-concept, w której technologia będzie pilotowana w dwóch różnych łańcuchach dostaw żywności - wieprzowiny i świeżych produktów.

Martijn Sterkenburg, specjalista ds. innowacji cyfrowych w LRQA i kierownik projektu SecQuAL, wyjaśnia: "Pilotażowa faza demonstracyjna pozwoli ekosystemowi żywnościowemu wejść w erę cyfrową, ukazując korzyści, jakie technologia cyfrowa może zaoferować w całym łańcuchu dostaw. Wprowadzenie najnowocześniejszej technologii do tak złożonej sieci nigdy wcześniej nie miało miejsca i jesteśmy podekscytowani, mogąc odkryć rezultaty i wnioski płynące z tej przyszłościowej inicjatywy."

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?