Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 14001 – sertifisering av miljøstyring (EMS)

Vurder foretakets miljøpåvirkning med LRQA

ISO 14001 oppfordrer virksomheter til å ta hånd om sin miljøpåvirkning proaktivt, ved å engasjere seg for å unngå forurensning, overholde lovpålagte krav og jobbe for kontinuerlige forbedringer. Sertifisering av miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001-standarden hjelper foretak å vise et permanent engasjement for miljøvennlig drift. Standarden har gjennomgått omfattende revidering for å sikre at målene er i tråd med verdens endrede behov og at den gjenspeiler det stadig mer komplekse miljøet foretakene opererer i. Se våre Vanlige spørsmål for mer informasjon om ISO 14001 og hva vi kan tilby.

Våre ISO 14001-tjenester 

Våre sertifiserings- og treningstjenester kan utføres lokalt, via internett eller i en kombinasjon, slik at dere kan få en modell som er skreddersydd til virksomhetens behov for kvalitetsstyring. 

dataskjermsymbol

Opplæring

Utvid dine kunnskaper med vårt utvalg av ISO 14001-treningskurs som er utviklet for ulike erfaringsnivåer og læremetoder. 

image94kd3.png
Gapanalyse 

En frivillig ekstratjeneste der en av våre ekspertrevisorer hjelper dere å identifisere svakheter eller manglende samsvar før den formelle ISO 14001-revisjonen. 

imageao21.png
Akkreditert sertifisering

En uavhengig tofase-tilnærming som gir en tydelig stadfesting av foretakets kvaliteter. Akkreditert sertifisering hjelper virksomheten med å bygge og opprettholde tillit blant interessentene og utvikle nye forretningsmuligheter. 

symbol for integrerte tjenester.png
Integrerte revisjoner

Hvis dere benytter et integrert styringssystem, kan dere fra nytte av et integrert revisjons- og overvåkningsprogram – en kostnadseffektiv tilnærming til revisjoner. 


Hvorfor bør du arbeide med oss?

lokal og global.png

Lokal og global ekspertise

Vi er der du er. Med høyt kvalifiserte revisorer over hele verden kan vi tilby tjenester lokalt med et globalt høyt kvalitetsnivå. Våre medarbeidere er tekniske eksperter med inngående kunnskap om miljøstyring. 

fleksibel gjennomføring.png
Fleksibel gjennomføring

I de fleste tilfeller kan våre trenings- og sertifiseringstjenester i tilknytning til ISO 14001 gjennomføres lokalt eller via internett, ved hjelp av trygg og sikker teknologi. Hvis dere velger gjennomføring via internett, vil dere få den samme høye kvaliteten på tjenestene og mange ekstra fordeler, som fleksibilitet, rask gjennomføring og tilgang til global ekspertise.

en historie over førsteplasser.png
En historie over førsteplasser

Vi har de første som mottok UKAS-akkreditering for levering av sertifiseringstjenester for en rekke standarder over hele verden. Vi fortsetter å bidra til utviklingen av en rekke spesifikke standarder og rammeverk i ulike sektorer.

samsvar og mer.png
Samsvar og mer

LRQAs tekniske eksperter deltok i den tekniske komiteen som utviklet ISO 14001:2015, og har førstehåndskunnskap om kravene i standarden og logikken som ligger bak dem. Våre assessorer velges ut på bakgrunn av sektorspesifikk kunnskap og ekspertise, slik at du kan føle deg trygg på at de forstår hvilke miljøutfordringer dere møter og hvilke muligheter dere har, uansett bransje. 

 

Vanlige spørsmål

 • Hva er ISO 14001?

  ISO 14001 inneholder et rammeverk for å overholde kravene i internasjonale standarder for miljøstyringssystemer (EMS), som pålegger virksomheter å administrere sin miljøpåvirkning ved å forplikte seg til å hindre forurensning, overholde lover og forskrifter og å utføre kontinuerlige forbedringer. 

  Sertifisering av miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001-standarden hjelper foretak å vise engasjement for miljøvennlig drift. Standarden har blitt grundig gjennomgått og oppdatert for å sikre at den støtter opp om virksomheters behov i dagens verden og gjenspeiler det komplekse miljøet foretakene opererer i. 

 • Hva er siste versjon av ISO 14001?

  ISO 14001:2015 legger større vekt på proaktive tiltak for mer miljøvennlig drift, og sørger for at miljøstyring inngår i de strategiske planene for virksomheten. Den er egnet for foretak i alle størrelser og i alle sektorer. LRQAs tekniske eksperter deltok i den tekniske komiteen som utviklet ISO 14001:2015, og har grundig innsikt i kravene i standarden og logikken som ligger bak den.  

 • Hva er fordelene ved en ISO 14001-sertifisering?

  Sertifisering fra et globalt anerkjent merke som LRQA gir kunder, medarbeidere og interessenter større tillit til at virksomheten legger vekt på miljøvennlig drift.

  Miljøsamsvar

  En ISO 14001-sertifisering kan hjelpe virksomheten med å overholde lovpålagte krav ved hjelp av en systematisk tilnærming til hvordan man skal identifisere og håndtere aktuell og fremtidig lovgivning på området.

  Administrasjon av miljørisiko

  ISO 14001 kan være til hjelp for å administrere og forbedre ytelsen på nøkkelområder som energibruk, avfallsreduksjon og anskaffelse av råvarer – og redusere sannsynligheten for opprenskningstiltak, rettstvister og omdømmeskader.  Sertifiseringen viser at miljørisikoer håndteres aktivt og at det utføres kontinuerlige forbedringer for spesifikke formål.

  Troverdighet og konkurransefordeler 

  En uavhengig evaluering i henhold til ISO 14001:2015 øker foretakets troverdighet og styrker konkurranseevnen sammenliknet med ikke-sertifiserte bedrifter. 

  Reduserte kostnader 

  Ved å arbeide for kontinuerlige forbedringer opp mot miljømessige mål kan ISO 14001 bidra til mer effektiv bruk av råmaterialer og driftsforbedringer som gir lavere kostnader. 

  Enkel integrasjon 

  ISO 14001 følger rammeverket i SL-vedlegget, den overordnede strukturen for moderne ISO-standarder. Strukturen i SL-vedlegget sikrer konsistens og kompatibilitet mellom ulike styringssystemstandarder, og muliggjør enkel og harmonisert implementering av flere ulike standarder (integrerte styringssystemer). ISO 14001 kan enkelt integreres i alle nye og reviderte ISO-standarder for styringssystemer, som f.eks. ISO 9001, ISO 45001 og ISO 27001. 

   

 • Hvordan utføres ISO 14001-revisjoner?

  Våre tjenester kombinerer revisjonaktiviteter som utføres lokalt og via fjernkontakt for å levere uovertruffen innsikt og ekspertise.  Ved hjelp av sikker teknologi for fjerntilgang kan vi tilby en rask og fleksibel måte å gjennomføre revisjonsplanen på, bidra til å redusere karbonavtrykket knyttet til reiser og minimere helse- og sikkerhetsrisikoen for personer som arbeider på farlige steder eller i utilgjengelige områder. Resultatet er det samme som for lokale revisjoner, og integriteten i revisjonen og akkrediterte sertifiseringer er nøyaktig den samme. 

 • Hvordan oppnår vi ISO 14001-sertifisering?

  Hvilken vei virksomheten din vil ta for å oppnå en ISO 14001-sertifisering, avhenger gjerne av foretakets størrelse, modningsgrad og tilnærming til risikostyring, og av andre faktorer. Men standardprosessen for å oppnå ISO 14001-sertifisering omfatter tre hovedtrinn.

  Revisjon trinn 1 – dokumentgjennomgang og planlegging: Revisoren gjennomgår administrasjonssystemets oppbygging og dokumentasjon – dette kan i de fleste tilfeller foretas uten lokal tilstedeværelse.

  Revisjon trinn 2 – evaluering av implementeringen: Revisoren evaluerer implementeringen og effektiviteten av det foreliggende EMS-systemet i henhold til kravene i ISO 14001. Hvis ingenting mangler for samsvaret, mottar dere sertifiseringen. Dette trinnet kan utføres lokalt eller via fjernkontakt.

  Fortell om ISO 14001-sertifiseringen: Sertifiseringen viser at dere tar internasjonalt anerkjente rutiner for beste praksis på alvor og at dere forbedrer dere kontinuerlig – det kan åpne nye forretningsmuligheter og imøtekomme interessentenes behov. Hvis virksomheten benytter mer enn ett administrasjonssystem, som f.eks. et kvalitetsstyringssystem (ISO 9001) eller et system for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (ISO 45001), kan LRQA tilby et koordinert vurderings- og overvåkningsprogram for å unngå dobbeltarbeid, spare tid og reduser kostnadene.

 • Hvor mye koster det å oppnå en ISO 14001-sertifisering?

  Sertifiseringskostnadene avhenger av virksomhetens størrelse og kompleksitet, og hvor utviklet det foreliggende styringssystemet er. 

 • Hva er forskjellen mellom ISO 9001 og ISO 14001?

  ISO 14001 er den globalt anerkjente standarden for sertifisering av miljøstyringssystemer, mens ISO 9001 er den globalt anerkjente standarden for sertifisering av kvalitetsstyringssystemet (QMS) i en virksomhet. Både ISO 14001 og ISO 9001 følger SL-vedleggets rammeverk, og kan lett integreres.

 • Hva er kravene i ISO 14001?

  Klausul 0 til 3: Innledning, formål, referanser, vilkår og definisjoner

  Klausul 4: Sammensetning av organisasjonen

  Klausul 5: Ledelse og engasjement

  Klausul 6: Planlegging av kvalitetsstyringssystemet

  Klausul 7: Støtte og ressursstyring

  Klausul 8: Planlegging og kontroll av driften

  Klausul 9: Ytelsesevaluering

  Klausul 10: Forbedringstiltak

Er dere allerede sertifisert i henhold til ISO 14001 og ønsker en overføring?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?