Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Gjør driften med miljøvennlig.

ISO 14001 oppfordrer virksomheter til å ta hånd om sin miljøpåvirkning proaktivt, ved å engasjere seg for å unngå forurensning, overholde lovpålagte krav og jobbe for kontinuerlige forbedringer.

Find out more about this service

Oversikt

Sertifisering av miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001-standarden hjelper foretak å vise et permanent engasjement for miljøvennlig drift. Standarden har gjennomgått omfattende revidering for å sikre at målene er i tråd med verdens endrede behov og at den reflekterer det stadig mer komplekse miljøet foretakene opererer i.

ISO 14001:2015 legger større vekt på proaktive tiltak for mer miljøvennlig drift, og sørger for at miljøstyring inngår i de strategiske planene for virksomheten. Den er egent for foretak i alle størrelser og i alle bransjer.

Fordeler ved ISO 14001

Samsvar med miljølovgivning

ISO 14001-sertifisering kan hjelpe virksomheten med å overholde lovpålagte krav ved hjelp av en systematisk tilnærming til hvordan man ivaretar aktuell og fremtidig lovgivning på området.

Forbedret håndtering av miljørisiko

ISO 14001 kan hjelpe dere å administrere og forbedre driften på viktige områder som lavere energiforbruk, mindre avfall, økt resirkulering, lavere råvareforbruk og reduserte utgifter til forbruksvarer. Dermed reduseres behovet for reaktive strategier som opprydning og juridisk håndtering,  som kan føre til omdømmeskader og lange rettsprosesser.

Økt troverdighet

En uavhengig evaluering i henhold til ISO 14001:2015 øker foretakets troverdighet og styrker konkurranseevnen i forhold til ikke-sertifiserte bedrifter ved anbudsprosesser.

Risikostyring

Sertifisering etter ISO 14001:2015 kan hjelpe dere å vise at dere tar miljøet på alvor og gjør kontinuerlige forbedringer frem mot spesifikke mål.

Reduserte kostnader

Ved å arbeide for kontinuerlige forbedringer opp mot miljømessige mål kan ISO 14001 bidra til mer effektiv bruk av råmaterialer og driftsforbedringer som gir lavere kostnader.

Enkel integrasjon

ISO 14001:2015 har et rammeverk for administrasjonssystemer som er felles med andre administrasjonssystemstandarder, som ISO 9001 og ISO 45001. Det sørger for enkel integrasjon med administrasjonssystemer for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

Trenger du hjelp med ISO 14001?

Hvis du er interessert i sertifisering i henhold til ISO 14001, kan vi bidra. LRQA tilbyr UKAS-akkreditert ISO 14001-sertifisering, trening og gapanalysetjenester for å imøtekomme kravene i den internasjonale standarden for miljøstyringssystemer.

Vi er spesialisert på samsvarskontroll for administrasjonssystemer, og støtter med ekspertrådgivning som imøtekommer behovene i din bransje. Vi undersøker alle problemer grundig med eksakt analytisk presisjon for å komme frem til nøyaktige konklusjoner.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Erfaring

LRQA har vært involvert i utviklingen av standarder, vurderinger og sertifisering av miljøstyringssystemer i over 25 år.

Teknisk ekspertise

LRs tekniske eksperter deltok i den tekniske komiteen som utviklet ISO 14001:2015, og har førstehåndskunnskap om kravene i standarden og logikken som ligger bak dem. Våre assessorer velges ut på bakgrunn av sektorspesifikk kunnskap og ekspertise, slik at du kan føle deg trygg på at de forstår hvilke miljøutfordringer dere møter og hvilke muligheter dere har, uansett bransje.

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Find out more about this service

Trykk på Enter eller piltast for å søke Hit enter to search

Søkeikon

Ser du etter?