Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Bruksvilkår

Ved å åpne og bruke dette internettstedet samtykker du fullt og helt i disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, må du umiddelbart forlate nettstedet.

Ingenting på dette nettstedet er ment å dekke over at det er snakk om et fellesskap som består av individuelle, separate enheter. LRQA-gruppen består av LRQA Group Limited og deres filialer og datterselskaper over hele verden, der mange bærer navn som Lloyd’s, LRQA eller LR. For å forenkle forståelsen på dette nettstedet, brukes disse ordene og begreper som organisasjon, virksomhet, foretak, vi, våre og deres fra tid til annen som forkortede referanser til en eller flere enheter i LRQA-gruppen.

Disse referansene gjenspeiler ikke drifts- eller selskapsstrukturen eller forholdet mellom enhetene i LRQA-gruppen. Dessuten har enheter i LRQA-gruppen forretningsforhold med mange kunder, leverandører, myndigheter og andre. For enkelhets skyld kan begreper som fellesforetak, partnerskap, partnerforetak og partner brukes til å betegne forretningsforhold som omfatter felles aktiviteter og interesser, men begrepene viser ikke til spesifikke juridiske forhold.

Lisens

Du kan skrive ut og laste ned utdrag fra dette nettstedet for din egen, ikke-kommersielle bruk på følgende grunnlag:

  • Ingen dokumenter eller tilhørende grafikk på dette nettstedet blir på noen måte modifisert;
  • Ingen grafikk på dette nettstedet brukes adskilt fra den tilhørende teksten; og
  • LRQAs merknader om opphavsrett og merkevarerettigheter og denne tillatelsen vises i alle kopier.

Opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til alt materiale på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til fotografier og grafikk) tilhører LRQA, dersom ikke annet er oppgitt. All bruk av deler av dette nettstedet som ikke er i overensstemmelse med avsnittet ovenfor, er forbudt.

© LRQA Group Services Limited 2018. Med enerett.

Lenker til og fra andre nettsteder

Lenker til eksterne nettsteder er kun ment til informasjon. LRQA har ikke gjennomgått alle disse eksterne nettstedene, og kan ikke kontrollere eller ta ansvar for disse nettstedene, deres innhold eller deres tilgjengelighet. Hvis du velger å besøke eksterne nettsteder, skjer det på egen regning og risiko.

Fraskrivningsklausul

LRQA overtar ingen garantier eller forsikringer for dette nettstedet. Materialene er ikke ment å være avgjørende rådgivning i noen spesifikk situasjon. Vi fraskriver oss alle impliserte garantier og vilkår i den grad det er mulig innenfor gjeldende lovverk.

LRQA fraskriver seg ethvert ansvar, i den grad det er mulig innenfor gjeldende lovverk, i forbindelse med tilgang til og bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til ansvar for feil, unøyaktigheter, utelatelser eller misvisende eller krenkende ytringer.

Gjeldene lov og domsmyndighet

Det engelske rettsvesenet har all domsmyndighet over krav som fremsettes i forbindelse med besøk på dette nettstedet. Engelsk rett gjelder for disse vilkårene.

Vil du snakke med oss?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?