Havaitsimme, että sinulla ei ole viimeisintä versiota selaimestasi. Et pysty sen vuoksi käyttämään tiettyjä toimintoja. Päivitä selain

ISO 50001 ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄT

Entistä parempaa energiatehokkuutta

ISO 50001 on kansainvälinen standardi, joka edistää kestävää energiankäyttöä ja auttaa siten vähentämään kulutusta, pienentämään hiilijalanjälkeä ja vähentämään kustannuksia.

Yleiskuvaus

ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä auttaa energiatehokkuuden, energian hankinnan ja sen käytön järjestelmällisessä käsittelyssä. Standardin avulla yritykset voivat vähentää sekä kulutusta, kustannuksia että riippuvuuttaan kolmannen tahon energiantuottajista, mikä poistaa toiminnan riskejä. ISO 50001 -käytännöt keskittyvät kestävään energiatalouteen sekä moniin lisävaatimuksiin, joita ISO 14001 -standardissa ei käsitellä.

ISO 50001:2018

21. elokuuta 2018 julkaistu ISO 50001:2018 -standardi kuvaa pääpiirteet dataan perustuvasta prosessista, joka keskittyy energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Sertifioiduilla organisaatioilla on kolme vuotta aikaa siirtyä uudistettuun versioon. ISO 50001:2011 sertifiointien siirtymäaikaa ISO 50001:2018 standardiin on pidennetty 21.2.2022 asti.

Tärkein muutos on Annex SL High Level Structure -rakenteen sisällyttäminen, sillä se varmistaa yhteensopivuuden muiden energianhallintajärjestelmiä koskevien standardien kanssa, mukaan lukien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001, ja helpottaa integrointia.

ISO 50001 -standardin uuden version myötä organisaatioiden on katsottava omia energiavaatimuksiaan pidemmälle ja pohdittava, millaisia ulkoisia vaatimuksia ja riskejä on olemassa. Riskit ja mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon johtotason strategisissa päätöksissä, jotta energianhallinnan periaatteet juurrutetaan osaksi organisaation rakennetta.

ISO 50001:2018 keskittyy aiempaa enemmän jatkuvaan energiatehokkuuden parantamiseen, jossa sekä johto että työntekijät ovat osallisina. Uusitun standardin odotetaan myös parantavan tehokkuutta ja vähentävän energiakustannuksia, minkä ansiosta organisaatiot voivat vähentää ympäristövaikutustaan ja parantaa kilpailukykyään.

ISO 50001 -standardin edut

Energiakustannusten väheneminen

ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä vähentää kulutusta järjestelmällisen energiankäytön valvonnan avulla ja parantaa energiatehokkuutta. Näin yritykset voivat saada aikaan säästöjä.

Vahva brändi

ISO 50001 -sertifiointi osoittaa yrityksesi suhtautuvan ympäristöön vastuullisesti ja varmistaa, että paikallista energialainsäädäntöä noudatetaan. Näin voit jatkuvasti parantaa yrityksesi mainetta.

Jatkuva tehokkuus

Kun energiatehokkuutta valvotaan ja verrataan alan vakioihin, parannukset on helppo havaita. Siten voit varmistaa, että yrityksesi toimii mahdollisimman tehokkaasti myös pitkällä aikavälillä.

Taloudelliset säästöt

Organisaatiot eivät usein havaitse mahdollisia keinoja parantaa energiatehokkuutta. ISO 50001 nostaa nämä mahdollisuudet esiin, jotta yritykset voivat hyödyntää energianhallintajärjestelmäänsä täysimääräisesti.

Tarvitsetko apua ISO 50001 -standardiin liittyen?

Jos vielä ihmettelet, mikä ISO 50001 oikein on, vastaus on yksinkertainen: se on jäsennelty lähestymistapa energianhallintaan, joka kattaa parhaat käytännöt ja auttaa organisaatioita vertaamaan, mittaamaan, dokumentoimaan ja raportoimaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita.

LRQA on energianhallintajärjestelmien sertifioinnin ja niihin liittyvän koulutuksen markkinajohtaja. Meillä on yli 30 vuotta kokemusta koulutuksen järjestämisestä, kuiluanalyysistä, arvioinnista ja sertifioinnista. Autamme organisaatioita ottamaan käyttöön tehokkaan energianhallintajärjestelmän.

Syitä valita meidät

Riippumattomuus

LRQA toteuttaa kaikki konsultointi- ja sertifiointipalvelut riippumattomasti ja puolueettomasti. Noudatamme prosesseja tarkasti ja toimimme ehdottoman luotettavasti kaikissa päätöksissämme ja toimissamme asiakkaan kanssa.

Tekninen asiantuntemus

LRQA on arvioinut ja sertifioinut energianhallintajärjestelmiin liittyviä standardeja jo vuosia. Arvioijamme ovat hallintajärjestelmien asiantuntijoita, jotka ovat pätevöityneet ympäristön- ja energianhallintaan. He ymmärtävät edistyksellisten aloitteiden mahdolliset hyödyt ja soveltavat osaamistaan juuri sinun yrityksesi parhaaksi, jotta voit toimia mahdollisimman tehokkaasti nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko tutustua palveluun tarkemmin?

Paina enteriä tai nuolipainiketta haun aloittamiseksi Paina enteriä haun aloittamiseksi

Hakukuvake

Etsitkö tätä?