Havaitsimme, että sinulla ei ole viimeisintä versiota selaimestasi. Et pysty sen vuoksi käyttämään tiettyjä toimintoja. Päivitä selain

ISO 14001 - Ympäristöjohtamisen (EMS) sertifiointi

Hallitse ympäristövaikutuksiasi LRQA:n avulla

ISO 14001 -standardi kannustaa organisaatioita hallinnoimaan ympäristövaikutustaan aktiivisesti sitoutumalla saastuttamisen estämiseen, määräysten noudattamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti auttaa organisaatioita osoittamaan sitoumuksensa ympäristötehokkuuden parantamiseen. Standardi on kirjoitettu läpikotaisin uudelleen, jotta sen tavoitteet ja tarkoitus tukevat nykymaailman muuttuvia tarpeita ja heijastelevat yhä monimutkaisempaa ympäristöä, joissa organisaatiot toimivat. Katso usein kysytyt kysymykset saadaksesi tietoa ISO 14001 -standardista ja tarjonnastamme. 

ISO 14001 -palvelut 

Sertifiointi- ja koulutuspalvelumme voidaan toteuttaa paikan päällä, etänä tai hydridimallina, joten palvelumalli voidaan räätälöidä yrityksesi laadunjohtamistarpeisiin. 

tietokoneen näyttö -kuvake

Koulutus

Tarjoamme ISO 14001 -koulutuskursseja, jotka on suunniteltu eri tasoisille osallistujille ja oppimistyyleille. 

image94kd3.png
Kuiluanalyysi 

Valinnainen palvelu, jossa auditoinnin asiantuntijamme auttaa tunnistamaan heikkoudet tai poikkeamat ennen muodollista ISO 14001 auditointia. 

imageao21.png
Luotettuja sertifiointipalveluja

Riippumaton kaksivaiheinen prosessi osoittaa kyvykkyytenne aukottomasti. Akkreditoitu sertifiointi auttaa saamaan uusia asiakkaita ja rakentamaan luottamusta sidosryhmien kanssa.

yhdistetyt palvelut -kuvake.png
Yhdistetty arviointi

Jos käytössänne on integroitu johtamisjärjestelmä, voitte hyödyntää yhdistettyä arvionti- ja valvontaohjelmaa ja säästää aikaa ja kustannuksia. 


Syitä valita meidät

paikallista ja globaalia.png

Paikallista ja globaalia asiantuntemusta

Olemme siellä missä sinäkin. Meillä on erittäin päteviä auditoijia eri puolilla maailmaa, joten pystymme tarjoamaan paikallista palvelua globaalisti yhtenäisellä laadulla. Teknisillä asiantuntijoillamme on syvällistä osaamista ympäristöjohtamisesta.

joustava toteutus.png
Joustava toteutus

Useimmissa tapauksissa ISO 14001 -koulutus- ja sertifiointipalvelut voidaan toteuttaa paikan päällä tai suojatuin etäyhteyksin. Jos valitsette toteutuksen etänä, saatte samat laadukkaat palvelut ja useita etuja, kuten joustavuuden, nopean toimituksen ja globaalit osaamisresurssit.

monessa ensimmäinen.png
Monessa ensimmäinen

Olimme ensimmäinen sertifiointilaitos, joka sai Yhdistyneen kuningaskunnan akkreditointipalvelun (UKAS) hyväksynnän eri standardeja koskevien sertifiointipalveluiden tarjoamiseen kautta maailman. Olemme edelleen tärkeä vaikuttaja erilaisten standardien ja puitteiden kehitystyössä eri toimialoilla.

enemmän kuin vaatimustenmukainen.png
Enemmän kuin vaatimustenmukainen

LRQA:n teknisiä asiantuntijoita oli mukana ISO-työryhmässä, joka kehitti ISO 14001:2015 -standardin, joten pystymme tarjoamaan ensikäden tietoa standardin vaatimuksista ja logiikasta niiden takana. Arvioijamme valitaan arvioitavan toimialan asiantuntemuksen perusteella, joten voitte olla varma, että he ymmärtävät juuri yritystänne kohtaavat ympäristöhaasteet ja mahdollisuudet toimialasta riippumatta.

Oletko valmis seuraavaan vaiheeseen?

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Mikä on ISO 14001?

  ISO 14001 -standardi tarjoaa puitteet kansainvälisten ympäristönhallintajärjestelmien (EMS) standardien vaatimusten täyttämiseksi, ja se edellyttää, että organisaatiot hallinnoivat ympäristövaikutustaan sitoutumalla saastuttamisen estämiseen, määräysten noudattamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

  Ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti auttaa organisaatioita osoittamaan sitoumuksensa ympäristötehokkuuden parantamiseen. Standardi on tarkistettu ja päivitetty kattavasti, jotta se tukisi organisaation muuttuvia tarpeita nykymaailmassa sekä huomioisi yritysten monimutkaisen toimintaympäristön. 

 • Mikä on ISO 14001 -standardin uusin versio?

  ISO 14001:2015 -standardi painottaa entistä enemmän ympäristötehokkuuden parantamista aktiivisesti ja ennakoivasti ja asettaa ympäristönhallinnan osaksi yritysten strategiaa. Standardi sopii kaikenkokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta. LRQA:n teknisiä asiantuntijoita oli mukana ISO-työryhmässä, joka kehitti ISO 14001:2015 -standardin, joten pystymme tarjoamaan syvällistä tietoa standardin vaatimuksista ja logiikasta.

 • Mitä hyötyä ISO 14001 -sertifioinnista on?

  LRQA:n kaltaisen maailmanlaajuisesti tunnustetun brändin sertifiointi antaa asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille lisävarmuutta siitä, että ympäristöjohtamisen parantaminen on organisaation prioriteetti: 

  Ympäristölainsäädännön noudattaminen

  ISO 14001 -sertifiointi auttaa yritystäsi noudattamaan määräyksiä, sillä se tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan nykyisen ja tulevan lainsäädännön tulkintaan ja havaitsemiseen.

  Ympäristöriskien hallinta

  ISO 14001 auttaa hallitsemaan ja parantamaan suorituskykyä keskeisillä aloilla, kuten energiankulutuksessa, jätteiden vähentämisessä ja raaka-aineiden hankinnassa. Tämä vähentää puhdistusten, oikeudenkäyntien ja niihin liittyvien mainevaurioiden todennäköisyyttä.  Sertifiointi osoittaa, että ympäristöriskejä hallitaan ja parannuksia tehdään jatkuvasti tiettyihin tavoitteisiin nähden.

  Uskottavuus ja kilpailuetu 

  ISO 14001:2015 -standardin kriteereihin perustuva riippumaton arviointi parantaa uskottavuutta ja antaa yritykselle kilpailuedun sertifioimattomiin yrityksiin verrattuna.

  Pienemmät kustannukset 

  Standardi auttaa tehostamaan raaka-aineiden käyttöä ja parantamaan tehokkuutta edistämällä jatkuvaa kehitystyötä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä johtaa kustannussäästöihin. 

  Helppo integrointi 

  ISO 14001 noudattaa liitettä SL, joka on nykyaikaisten ISO-standardien korkean tason rakenne. Liitteen SL-rakenne varmistaa johdonmukaisuuden ja yhteensopivuuden eri hallintajärjestelmästandardien välillä ja mahdollistaa useiden standardien suoraviivaisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon (integroidut hallintajärjestelmät). ISO 14001 integroituu helposti kaikkiin uusiin ja uudistettuihin ISO-hallintajärjestelmästandardeihin, mukaan lukien ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 27001. 

   

 • Miten ISO 14001 -auditoinnit suoritetaan?

  Palvelumme yhdistävät etänä ja paikan päällä tehtävät auditointitoiminnot tarjotakseen vertaansa vailla olevan asiantuntemuksen ja laaja-alaista tietoa.  Turvallisen etätekniikan avulla voimme tarjota nopean ja joustavan tavan ylläpitää auditointiaikatauluasi, auttaa vähentämään matkustamiseen liittyvää hiilijalanjälkeä ja minimoimaan vaarallisilla tai vaikeapääsyisillä alueilla työskentelevien ihmisten terveys- ja turvallisuusriskit. Tulokset ovat yhdenmukaisia paikan päällä tehtyjen auditointien kanssa, joten auditoinnin ja akkreditoidun sertifioinnin eheys pysyvät täsmälleen samoina.. 

 • Miten ISO 14001 -sertifiointi saadaan?

  Organisaation polku ISO 14001 -sertifiointiin on yleensä riippuvainen yrityksen koosta, kypsyystasosta ja olemassa olevasta riskienhallintatavasta muiden tekijöiden ohella. ISO 14001 -sertifiointiprosessi sisältää normaalisti kolme päävaihetta.

  Auditointivaihe 1 – Asiakirjojen tarkastus ja suunnittelu: Auditoija tarkistaa hallintajärjestelmän rakenteen ja dokumentaation – useimmissa tapauksissa tämä tehdään etänä.

  Auditointivaihe 2 – Käytössä olevan järjestelmän arviointi: Auditoija arvioi ympäristöjohtamisjärjestelmän toteutuksen ja tehokkuuden ISO 14001 -standardin vaatimusten valossa. Sertifiointi myönnetään, jos poikkeamia ei havaita. Tämä vaihe voidaan toteuttaa etäyhteyksillä tai paikan päällä.

  ISO 14001 -sertifiointi kannattaa mainita: Sertifiointinne on osoitus kansainvälisesti tunnustettujen parhaiden käytäntöjen noudattamisesta ja jatkuvasta parantamisesta, mikä auttaa saamaan uusia asiakkaita ja vastaamaan sidosryhmien vaatimuksiin. Jos organisaatiossasi on käytössä useampi kuin yksi johtamisjärjestelmä, kuten laatu (ISO 9001) tai työterveys ja työturvallisuus (ISO 45001), LRQA voi tarjota koordinoidun arviointi- ja valvontaohjelman päällekkäisyyksien välttämiseksi säästäen aikaa ja kustannuksia.

 • Kuinka paljon ISO 14001 -sertifiointi maksaa?

  Sertifiointikustannukset riippuvat organisaatiosi koosta ja rakenteesta sekä sen nykyisen johtamisjärjestelmän kypsyydestä. 

 • Mitä eroa on ISO 9001 -standardin ja ISO 14001 -standardin välillä?

  ISO 14001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu standardi, joka sertifioi ympäristöjärjestelmät, kun taas ISO 9001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu standardi, joka sertifioi yrityksen laadunhallintajärjestelmän (QMS). ISO 14001 ja ISO 9001 noudattavat liitteen SL puitteita ja ovat helposti integroitavissa.

 • Mitkä ovat ISO 14001 -vaatimukset?

  Kohdat 0–3: Johdanto, soveltamisala, viitteet, termit ja määritelmät

  Kohta 4: Organisaation konteksti

  Kohta 5: Johtajuus ja sitoutuminen

  Kohta 6: QMS-suunnittelu

  Kohta 7: Tuki ja resurssien hallinta

  Kohta 8: Toiminnan suunnittelu ja valvonta

  Kohta 9: Suorituskyvyn arviointi

  Kohta 10: Parannustoimet

Onko teillä jo ISO 14001 -sertifiointi, mutta haluaisitte siirtää sen?

Paina enteriä tai nuolipainiketta haun aloittamiseksi Paina enteriä haun aloittamiseksi

Hakukuvake

Etsitkö tätä?