Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα προβλήματα που προκύπτουν προς όφελός σας;

Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικότερα τις διορθωτικές και προληπτικές διεργασίες για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας

Θα μάθετε...

  • τους σωστούς ορισμούς εννοιών της διόρθωσης, της διορθωτικής ενέργειας και της προληπτικής ενέργειας
  • για τις βασικές αρχές και τα οφέλη των δομημένων προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων
  • τα 2 βασικά πλαίσια για την επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης των 8 αρχών (eight disciplines - 8D)
  • πώς να εφαρμόσετε μια σειρά βασικών εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στον τρόπο αντιμετώπισης επιχειρησιακών προβλημάτων

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;