Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Προετοιμασία για το ISO 50001:2018

Προετοιμασία για το ISO 50001:2018.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας και θα προετοιμάσετε την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ISO 50001:2018,
 • είσαστε υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας,
 • είσαστε υπεύθυνος για ή διαχειρίζεστε διεργασίες στον οργανισμό σας,
 • είσαστε Εσωτερικός Επιθεωρητής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Θα μάθετε...

 • μέσω πρακτικών διαδραστικών δραστηριοτήτων το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες και επιπρόσθετες απαιτήσεις του ISO 50001:2018,
 • τον αντίκτυπο του Annex SL. (Τι είναι το Annex SL και η επιρροή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος όλων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης),
 • τις επιπρόσθετες/τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο ISO 50001 σε σύγκριση με το ISO 50001:2011,
 • τί χρειάζεται να αναθεωρηθεί στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης ενέργειας,
 • το χρονικό περιθώριο που έχετε για τη μετάβαση προτού οι αλλαγές γίνουν υποχρεωτικές.

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε γνώση των απαιτήσεων του ISO 50001:2011.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 50001:2011 στο ISO 50001:2018, ή άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό,

Κόστος

Σε αίθουσα διδασκαλίας: € 350

Σε τηλεδιάσκεψη: € 295

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Προσαρμοσμένος

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;