Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Υγεία & Ασφάλεια

ISO 45001 Μετάβαση Εσωτερικών Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

8 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είσαστε υπεύθυνος για την επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που βασίζεται στο OHSAS 18001:2007 και θα προετοιμάσετε την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ISO 45001:2018.
 • επιθυμείτε να επεκτείνετε την υπάρχουσα εμπειρία σας στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • είσαστε υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών επιθεωρήσεων αυτού.
 • είσαστε υπεύθυνος για ή διαχειρίζεστε διεργασίες στον οργανισμό σας που φέρουν κινδύνους υγείας και ασφάλειας.
 • είσαστε Εσωτερικός Επιθεωρητής ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας και εργάζεστε σε έναν οργανισμό που είναι πιστοποιημένος κατά OHSAS 18001:2007 και θα μεταβεί στο ISO 45001:2018.

Θα μάθετε...

 • τις βασικές αλλαγές που εισάγονται στο ISO 45001:2018, απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών και των απαιτήσεων για παρακολούθηση και μέτρηση
 • πώς να επιθεωρήσετε την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού,
 • τί χρειάζεται να αναθεωρηθεί στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και πώς να επιθεωρήσετε διεργασίες που δεν έχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες
 • τις απαιτήσεις για συμμετοχή της ηγεσίας και των εργαζομένων, την επικοινωνία της ηγεσίας και τον τρόπο με τον οποίο να αναγνωρίζετε τη σχετική τεκμηρίωση στις επιθεωρήσεις

Θα χρειαστεί...

να έχετε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο εσωτερικών επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας και να έχετε εμπειρία στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

ISO 45001 Μετάβαση Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Υγείας και Ασφάλειας

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Κόστος

€ 295

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 και που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό

Εκπαίδευση από την LRQA

Με την LRQA, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την LRQA.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

8 ώρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Hit enter to search

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;