Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14064-1 Κατανόηση και Ερμηνεία

ISO 14064-1 Κατανόηση και Ερμηνεία

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • χρειάζεστε ένα βασικό σεμινάριο στο οργανωτικό αποτύπωμα άνθρακα (εκπομπές GHG / ποσοτικοποίηση).
 • είστε υπεύθυνοι για τις οργανωτικές εκπομπές GHG της επιχείρησής σας
 • είστε σύμβουλος σε θέματα άνθρακα και περιβάλλοντος
 • είστε επαληθευτής GHG
 • εργάζεστε σε δημόσιες αρχές
 • είστε Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • είστε επικεφαλής ESG (Environmental, Social and Governance - Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση)
 • είστε μέλος του προσωπικού με οποιοδήποτε υπόβαθρο, π.χ. πωλήσεις, διαχείριση, τεχνική, περιβαλλοντική κ.λπ., που επιθυμεί να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ISO 14064-1

Θα μάθετε...

 • τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης των GHG (Green House Gases) και της απόδοσης του άνθρακα.
 • άριστη γνώση και κατανόηση του ISO 14064-1 για τη διευκόλυνση της ποσοτικοποίησης και διαχείρισης των οργανωτικών αποτυπωμάτων άνθρακα και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG).
 • πληροφορίες και μελέτες περίπτωσης για τα ακόλουθα:
 • Δομή και λεξιλόγιο του ISO 14064-1
 • Σχέση με άλλα GHG πρότυπα, πρωτόκολλα, προγράμματα και σχήματα
 • Πέντε θεμελιώδεις αρχές
 • Καθορισμός οργανωτικών ορίων
 • Καθορισμός ορίων αναφοράς
 • Βήματα ποσοτικοποίησης
 • Μέθοδοι ποσοτικοποίησης
 • Αβεβαιότητα
 • Παράγοντες εκπομπής
 • Πρωτοβουλίες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
 • Διαχείριση βάσης εναρκτήριου έτους
 • Διαχείριση πληροφοριών GHG
 • Αναφορά GHG
 • Επαλήθευση GHG
 • Τρέχον πλαίσιο αναφοράς GHG

Θα χρειαστεί...

 • Δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Εισαγωγή στο PAS 2060
 • Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια…

Δύο ημέρες (Τηλεδιάσκεψη)

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;