Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

GMP+ Ζωοτροφές

Οι κανόνες για τα φαρμακευτικά κτηνιατρικά προϊόντα.

Διασφαλίστε ότι τα προϊόντα έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι είναι ασφαλή για τη Δημόσια Υγεία, ποιοτικώς κατάλληλα και αποτελεσματικά.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Οι Κανόνες Ορθής Παραγωγής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) είναι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων.

Πως μπορεί να σας βοηθήσει η LRQA

Η LRQA έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες σας. Αναλύουμε λεπτομερώς κάθε πρόβλημα και επιλύουμε κάθε ζήτημα, προκειμένου να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρητές μας διαθέτουν την εξειδίκευση για την αξιολόγηση του οργανισμού σας.

Τεχνογνωσία

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από κάποιον αξιολογητή της LRQA με άριστη γνώση του αντικειμένου. Η διάρκεια της αξιολόγησης του ελέγχου διεργασιών θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας. Μέσω ενός αποτελεσματικού και διεξοδικού ελέγχου και κάνοντας τις κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και της επιχείρησής σας ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις.

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;