Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

FAMI-QS

Ζωοτροφές υψηλής ποιότητας.

Το FAMI-QS είναι το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας για συγκεκριμένα συστατικά ζωοτροφών και τα μείγματά τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Το FAMI-QS είναι πρωτοποριακό για τον κλάδο του, καθώς είναι ο μόνος πιστοποιήσιμος κώδικας εστιασμένος σε εξειδικευμένα συστατικά των
ζωοτροφών και των μειγμάτων τους. Είναι επίσης ο πρώτος κοινοτικός οδηγός καλών πρακτικών που τυγχάνει επίσημης αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Υγιεινής Ζωοτροφών.

Ο κώδικας FAMI-QS είναι διεθνώς έγκυρος, κι έτσι οι εταιρίες πιστοποιημένες κατά FAMI-QS εντοπίζονται σε περισσότερες από 47 χώρες παγκοσμίως.

Οφέλη

O κώδικας FAMI-QS εξετάζει την ασφάλεια, την ποιότητα και τη νομική συμμόρφωση των ανωτέρω, μέσω:

  • Της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που οι επισφαλείς ζωοτροφές και τα συστατικά τους εισάγουν στην τροφική και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • διευκόλυνσης του χειρισμού και της υλοποίησης των στόχων του Κανονισμού Υγιεινής Τροφών (183/2005/EC)
  • της σύστασης μέτρων για να διασφαλίσει πως πληρούνται κι οι άλλες νομικές απαιτήσεις ασφάλειας ζωοτροφών.

Πως μπορεί να σας βοηθήσει η LRQA;

Η LRQA έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες σας. Αναλύουμε λεπτομερώς κάθε πρόβλημα και επιλύουμε κάθε ζήτημα, προκειμένου να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρητές μας διαθέτουν την εξειδίκευση για την αξιολόγηση του οργανισμού σας.

Τεχνογνωσία

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από κάποιον αξιολογητή της LRQA με άριστη γνώση του άντικειμένου. Η διάρκεια της αξιολόγησης του ελέγχου διεργασιών θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας. Μέσω ενός αποτελεσματικού και διεξοδικού ελέγχου και κάνοντας τις κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και της επιχείρησής σας ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Η άποψή μας

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν και την γνώση τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;