Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Vilkår for brug

Når du tilgår og bruger dette website, anses du for at have accepteret disse vilkår og betingelser i deres helhed. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser i deres helhed, skal du øjeblikkeligt forlade websitet.

Intet på dette website tilsidesætter koncernens adskillelse af de enkelte enheder. LRQA-koncernen består af LRQA Group Limited og dets forskellige datterselskaber og afdelinger verden over, hvoraf mange inkluderer navnet Lloyd's, LRQA eller LR. For bekvemmelighedens og enkelhedens skyld på dette website anvendes disse termer og termer såsom organisation, virksomhed, vi, vores og dets fra tid til anden som forkortede referencer til en eller flere enheder i LRQA-koncernen.

Disse referencer afspejler ikke den praktiske eller virksomhedsmæssige struktur af, eller relation mellem, enhederne i LRQA-koncernen. Derudover kan enhederne i LRQA-koncernen have forretningsrelationer med mange kunder, leverandører, myndigheder og andre. For bekvemmelighedens og enkelhedens skyld kan termer som joint venture, kooperativt venture og partnere benyttes til at angive en forretningsrelation med fælles aktiviteter og interesser, men disse begreber angiver ikke præcise retsforhold.

Licens

Det er tilladt at udskrive og downloade uddrag fra dette website til eget ikke-kommercielt brug på følgende grundlag:

  • ingen dokumenter eller grafik på dette website må på nogen måde ændres.
  • ingen grafik på dette websitet må bruges adskilt fra ledsagende tekst.
  • LRQAs copyright- og varemærkemeddelelser og denne tilladelsesmeddelelse skal vises i alle kopier.

Medmindre andet er angivet, tilhører copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i alt materiale på websitet (herunder uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) LRQA. Enhver brug af uddrag fra dette website, der ikke er i overensstemmelse med ovenstående punkt, er forbudt.

© LRQA Group Services Limited 2018. Alle rettigheder forbeholdes.

Links til og fra andre websites

Links til tredjepartswebsites er udelukkende medtaget for din bekvemmeligheds skyld. LRQA har ikke gennemset alle disse tredjepartswebsites og kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for disse websites eller deres indhold eller tilgængelighed. Hvis du ønsker at besøge tredjepartswebsites hjemmesider, gør du det på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse

LRQA giver ikke nogen garanti eller sikkerhed med hensyn til dette website. Materialer er ikke beregnet til at udgøre endegyldig rådgivning i bestemte situationer. Alle stiltiende garantier og betingelser er undtaget i det omfang, det tillades af gældende lov.

LRQA påtager sig intet ansvar for og udelukker ethvert ansvar, i det omfang gældende lov tillader det, i forbindelse med adgang til og brug af dette website, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller vildledende eller nedsættende udtalelser.

Lovvalg og værneting

De engelske domstole har eneværneting i henhold til påstande, der måtte opstå i forbindelse med et besøg på dette website. Engelsk ret finder anvendelse på disse vilkår og betingelser.

Har du brug for at komme i kontakt med os?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?