Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školení

Praktické provádění auditu.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě.
 • Provádíte interní audity, absolvovali jste již různá školení pro interní auditory, ale stále efektivita interních auditů není taková, jak byste si představovali.
 • Plánujete provádění interních auditů se specifickými cíli, jako je např. zaměření na rizika, příležitosti, způsobilost plnit požadavky zákazníka apod.

Co se naučíte…

 • Naučíte se provádět interní audity v souladu s ISO 19011 na procesech vaší organizace přímo ve vaší firmě.
 • Již v rámci plánování auditu budete umět zohlednit specifika vaší organizace, povahu auditovaných procesů, vaši podnikovou kulturu i požadavky zákazníka.
 • Budete umět naplánovat auditní cesty s ohledem na cíl auditu, jeho rozsah a kritéria podle specifik vaší organizace.
 • Pod dohledem zkušeného auditora, který vám po auditu bude poskytovat bezprostřední zpětnou vazbu:
  • získáte větší jistotu při provádění auditu
  • naučíte se klást správné otázky a vyhodnocovat situace s ohledem na cíle auditu
  • budete umět optimalizovat auditní cesty s cílem zvýšení efektivity procesu auditu
  • zaměříte se předem na rizika auditovaného procesu a budete umět minimalizovat rizika vlastního auditního procesu
  • naučíte se využívat příležitostí ke zvýšení efektivity, které se vyskytnou v průběhu auditu
  • podřídíte vaší komunikaci auditované straně k lepšímu porozumění.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Kurzu předchází doladění jeho obsahu na základě požadavků organizace. Např. výběr procesů ve vaší organizaci, které budou auditovány, seznámení školitele s požadavky vašich dokumentovaných informací (směrnic, postupů, instrukcí) týkajících se interních auditů aj.

Co byste měli znát…

 • Potřebné znalosti před absolvováním kurzu závisí na rozsahu zadání organizace a analýze předchozích zkušeností a dovedností účastníků školení.
 • Účastníci školení by však měli mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor.
 • Audit u dodavatele.
 • Provádění auditů se specifickým zaměřením např. na:
  • rizika,
  • zlepšování procesů,
  • způsobilost plnit požadavky zákazníka apod.
 • Příprava na profesionální dráhu auditora (registrace IRCA).

Časový rozsah kurzu

1-3 dny, podle rozsahu zadání ze strany zadavatele.

Firemní školení

Max. 12 účastníků v jedné skupině.
Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku na training.cz@lr.org | +420 220 518 981.

Zadejte dotaz

Typ kurzu

 • Firemní

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?