Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana v kostce.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Jste ve vedoucí/ manažerské pozici nebo se na ni připravujete a ze zákona pro vás vyplývá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vašich podřízených a protipožární ochranu pracoviště.
 • Máte na starosti udržování některého ze systémů managementu a chystáte se do něj integrovat požadavky legislativy případně i ISO 45001.
 • Oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární ochrany vás zajímá z hlediska práv a nároků, které vůči organizaci máte.

Co se naučíte…

Budete seznámeni s následujícími požadavky:

 • Přehled zákonných povinností pro oblast BOZP a PO
 • Školení BOZP – dělnické profese, vedoucí zaměstnanci, techničtí pracovníci
 • Školení PO – dělnické profese, vedoucí zaměstnanci, techničtí pracovníci
 • Školení PO – požární hlídky, preventisté PO
 • Vedení dokumentace BOZP/ PO
 • Kontrolní činnost BOZP/ PO
 • Provedení roční prověrky BOZP
 • Provedení preventivní kontroly PO pracoviště
 • Bezpečnostní značení provozu
 • Lékařská péče
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele
 • Úrazy, evidence a jejích řešení v praxi
 • Technická a ostatní  vyhrazená zařízení

a další provozní záležitosti BOZP a PO , vedení a systém řízení BOZP , spolupráce s úřady a řešení sporných situací BOZP.

Během kursu se na příkladech naučíte , jak a co máte povinnost ve firmě mít a vést.

 

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o BOZP a PO v organizaci z jakékoliv pozice bude vaší výhodou, ale není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat...

 • Připravujeme se na ISO 45001:2018
 • Interní auditor ISO 45001:2018
 • Analýza a řízení rizik v systému managementu

Rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

Prezenční školení: 5 420 Kč/ účastník

Virtuální školení: 4 830 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály

Osvědčení pro absolventy

Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Osvědčení:

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?