Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 50001 Školení

ISO 50001:2018 pro interní auditory (přechod z ISO 50001:2011).

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní
 • Virtuální

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Provádíte interní audity energetického managementu ve vaší organizaci a chystáte se na zavedení nových požadavků normy vydané v roce 2018.

Co se naučíte…

 • Seznámíte se s novou strukturou norem systémů managementu a společnými požadavky všech systémů podle Annexu SL.
 • Interpretovat nové požadavky ISO 50001:2018 s ohledem na systém energetického managementu ve vaší organizaci
 • Pochopíte auditní cyklus podle ISO 19011, budete chápat role managementu a auditora v novém auditním cyklu.
 • Posuzovat požadavky ISO 50001:2018 z hlediska zvažování rizik a využívání možných příležitostí.
 • Pochopíte rozdíl mezi auditem shody a auditem efektivity.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu zejména s ohledem na kompetence auditorů.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly srozumitelné všem subjektům, které budou s neshodami dále pracovat.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy, než je EnMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001), EMS (požadavky ISO 14001) nebo OHS (ISO 45001), anebo v integrovaných systémech managementu.

Co byste měli znát…

 • Měli byste být auditory pro posuzování shody v energetickém managementu podle normy ISO 50001:2011.
 • Měli byste znát základní rozdíly mezi vydáními normy ISO 50001 z roku 2011 a 2018.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces, procesní řízení
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Znalost požadavků jakéhokoliv systému managementu (QMS, EnMS, EMS), který je již ve shodě s Annex SL je výhodou.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor

 • Audit zaměřený: 

  • na rizika

  • snižování energetické náročnosti

  • plýtvání

    

 • Efektivní audit u dodavatele

 • Efektivní audit z hlediska měkkých dovedností

Časový rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

5 420 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, osvědčení pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní
 • Virtuální

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?