Skip content
+420 281 910 369

Kontaktujte nás

Kurz je přínosný pokud…

 • Provádíte nebo plánujete provádět interní audity ve vaší firmě, a kromě věcné komunikace, vás také zajímá vztahová komunikace mezi auditorem a auditovaným.
 • Často sekundárním cílem auditů ve vaší organizaci i u vašich dodavatelů je také navázání vzájemně prospěšných vztahů. K tomu potřebujete umět rozvíjet i vztahovou služku komunikace, která vám umožní lépe pochopit potřeby pracovníků vaší firmy i/nebo dodavatele a sdílet vaše potřeby jako zákazníka.
 • Audit, založený na interakci mezi lidmi ať již prováděný jakoukoliv stranou, se neobejde bez vztahové složky komunikace. Právě vztahová složka komunikace vám usnadní získat důvěru druhé strany i lépe pochopit její konání, které je důležité k posouzení nálezů z auditu.

Co se naučíte…

 • Naučíte se lépe komunikovat s auditovanou stranou, získat si její důvěru.
 • Bude více přesvědčiví v tvrzení, že smyslem auditu je posouzení procesu z hlediska jeho cílů, a ne hodnocení auditovaného.
 • Otevřenost v komunikaci usnadní přijímání správného úsudku při posuzování procesu.
 • Budete pozitivní, srozumitelní a rychleji se dopracujete k cíli.
 • Budete schopni využívat lépe příležitosti, které se v průběhu auditu vyskytnou.
 • Vaše komunikační schopnosti se promítnou i do písemné formy, stanete se srozumitelnější a přesnější při formulování vašich myšlenek.

Co byste měli znát…

 • Před tímto kurzem byste měli absolvovat kurz interního auditora na jakékoliv úrovni a jakéhokoliv systému managementu.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor

 • Zlepšování procesů

 • Efektivní audit u dodavatele

Časový rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

4 590 Kč/ účastník 

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, osvědčení pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.