Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školení

Efektivní audit u dodavatele.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.
 • Požadujete, aby audity prováděné u vašich dodavatelů přinášely maximální efekt pro vaši organizaci.
 • Základním předpokladem rozvoje vašich dodavatelů je, aby jednoznačně pochopili vaše požadavky.
 • Audit u dodavatelů je jednou z možností jejich hodnocení.
 • Požadujete posílit osobní vztahy mezi vámi a vašimi dodavateli.

Co se naučíte…

 • Jak naplánovat audity u vašich dodavatelů s cílem maximálního užitku pro vaši organizaci.
 • Jak sdělíte dodavatelům vaše očekávání z výsledků auditu.
 • Provádět auditu se shodě s doporučeními v ISO 19011
 • Jak provést analýzu rizik a příležitosti procesu auditu a přijímat opatření k omezení rizik a využití příležitostí.
 • Jak využívat dostupných zdrojů pro naplánování efektivního auditu.
 • Budete umět zvolit správnou metodu auditu s ohledem na cíle auditu.
 • Naučíte se komunikovat s dodavateli při plánování auditu i v jeho průběhu tak, aby vám i dodavateli přinesl maximální efekt.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu a zájmy vaší organizace i dodavatele.
 • Naučíte se formulovat zjištěné neshody tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska rizik pro vaši organizaci i dodavatele, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Naučíte se dále rozvíjet spolupráci s vašimi dodavateli na základě užitku pro obě strany.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít alespoň základní zkušenosti s prováděním interních auditů ve vaší organizaci.
 • Mít dobré povědomí:
  • systému managementu kvality (nebo jiného systému managementu) ve vaší organizaci i organizaci dodavatele
  • tom, jaký vliv má nakupovaný produkt nebo služba na kvalitu vašeho produktu nebo služby
  • jaké jsou smluvní podmínky mezi vaší organizací a auditovanými dodavateli.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druh
  • samostatnost
  • respekt k podnikové kultuře dodavatele.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor

 • Zlepšování procesů

 • Kurzy se zaměřením na tu oblast průmyslu, odkud jsou vaši dodavatelé (automotiv, železnice, letecký průmysl, apod.)

 • Efektivní audit z hlediska měkkých dovedností

 • FMEA podle VDA a AIAG

Rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

4 590 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, osvědčení pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?