Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školení

Bezpečnost práce a požární ochrana v praxi.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Jste na pozici vedoucího zaměstnance, manažera a koordinátora BOZP/ PO, osoby provádějící kontrolní činnost BOZP/ PO na pracovištích vaší firmy.
 • Pro svou práci potřebujete znát požadavky, které určuje legislativa v oblasti BOZP a PO.
 • Chystáte se na integraci legislativních požadavků BOZP a PO do systému managementu ve vaší organizaci.
 • Z posledního auditu Inspektorátu bezpečnosti práce ve vaší firmě vyplynula řada nedostatků a vy potřebujete navrhnout a provést řadu nápravných opatření k jejich odstranění.

Co se naučíte…

Budete seznámeni s následujícími požadavky:

 • Přehled zákonných povinností pro oblast BOZP a PO
 • Školení BOZP – dělnické profese, vedoucí zaměstnanci, techničtí pracovníci
 • Školení PO – dělnické profese, vedoucí zaměstnanci, techničtí pracovníci
 • Školení PO – požární hlídky, preventisté PO
 • Vedení povinné dokumentace BOZP/ PO
 • Kontrolní činnost BOZP/ PO
 • Provedení roční prověrky BOZP
 • Provedení preventivní kontroly PO pracoviště- zvýšené a vysoké požární nebezpečí
 • Bezpečnostně-požární značení provozu
 • Lékařská péče- vstupní, periodické, mimořádné a výstupní kontroly
 • Kontroly pracoviště lékařem PLP
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele
 • Úrazy, evidence a jejích řešení v praxi
 • Technická a ostatní  vyhrazená zařízení – elektrická zařízení,  zdvihací zařízení, plynová zařízení, tlakové nádoby
 • Kontrola regálů a žebříků v praxi
 • Jeřáby a vázací prostředky
 • Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení
 • Zajištění první pomoci na pracovišti
 • Bezpečný provoz dopravních vozidel společnosti
 • Vysokozdvižné vozíky- technické kontroly, evidence
 • Pověření osob u technických zařízení
 • Projednání otázek BOZP s odbory a úřady
 • Systém řízení bezpečnosti dle normy ISO 45001
 • Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady
 • Kategorizace prací a rizikové faktory pracoviště
 • Řízení rizik BOZP a stanovení opatření proti rizikům
 • Řízení rizik u externích subjektů a vzájemná výměna rizik mezi subjekty

a další provozní záležitosti BOZP a PO, vedení a systém řízení BOZP – praktické ukázky a řešení problémů v praxi vaší firmy.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o BOZP a PO ve vaší organizaci bude vaší výhodou, ale není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Připravujeme se na ISO 45001
 • Interní auditor ISO 45001
 • Analýza a řízení rizik v systému managementu
 • Projektové řízení

Rozsah kurzu

2 dny (9:00 – 17:00)

Cena

Prezenční výuka: 10 020 Kč/ účastník

Virtuální výuka: 9 430 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály

Osvědčení pro absolventy

Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Osvědčení:

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?