Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Pochopenie rizika s novou medzinárodnou normou IEC 31010.

V mesiaci jún bol publikovaný revidovaný medzinárodný štandard IEC 31010 Manažérstvo rizík - techniky posudzovania rizík, ktorý bol pripravený spoločne komisiami IEC a ISO a predstavuje hodnotný doplnok k norme ISO 31000:2018 tým, že poskytuje podrobné informácie o tom, ako sa dá posudzovať riziko a opisuje výhody a nevýhody rôznych techník, ktoré možno použiť. Využitie týchto techník sa dá aplikovať okrem iného na zlepšenie spôsobu zohľadnenia neistoty ako jedného zo základných konceptov a na pochopenie rizika.

Toto druhé vydanie ruší a nahrádza prvé vydanie uverejnené v roku 2009. Toto vydanie obsahuje nasledujúce významné technické zmeny vo vzťahu k predchádzajúcemu vydaniu:

  • podrobnejšie sa uvádza proces plánovania, implementácie, verifikácie a validácie použitia vybraných techník;
  • počet a rozsah použitia techník sa zvýšil;
  • koncepty zahrnuté v norme ISO 31000 sa už v tejto norme neopakujú

Potenciálnym publikom pre tento dokument je:

  • každý, kto sa podieľa na posudzovaní alebo riadení rizika
  • osoby, ktoré sa podieľajú na vypracovaní usmernení, v ktorých sa stanovuje, ako sa má posudzovať riziko v špecifických kontextoch
  • ľudia, ktorí potrebujú robiť rozhodnutia tam, kde existuje neistota

Organizácie, od ktorých sa vyžaduje, aby vykonávali posudzovanie rizika z hľadiska súladu alebo zhody by mohli mať prospech práve z použitia primeraných a štandardizovaných techník posudzovania rizika.

Při všech významných změnách v oblasti managementu kvality v sektoru managementu rizik je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti zdravotnických a diagnostických prostředků nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?