Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Společnost LRQA měla úvodní slovo na jedné z největších konferencí o BOZP

Společnost LRQA, globální specialista na certifikaci, školení a služby pro podporu podníkání byla vybrána pro úvodní slovo na jedné z největších celorepublikových konferencí o BOZP

Organizace Verlag Dashöfer ve spolupráci s BOZPprofi.cz pořádá každoročně jednu z největších konferencí o BOZP v České republice. V tomto roce se rozhodla, že pro úvodní slovo bude vybrána společnost LRQA, která má profesionální tým odborníků se značnými dlouholetými provozními zkušenostmi a dále zkušenostmi z budováním kultury BOZP ve velkých korporacích.

Konference byla určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:

  • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
  • auditorům systémů managementu BOZP,
  • dodavatelům výrobků a řešení,
  • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
  • a každému dalšímu, koho témata konference zajímají.

Management
Na konferenci byly představeny současné trendy v managementu BOZP tzn: Zajistit fyzickou bezpečnost už zvládáme velmi dobře. Charakter práce se změnil natolik, že je třeba zajímat se také na duševní zdraví zaměstnanců. Ke stále ještě relativně nové ISO 45 001 vyjde letos doplněk v podobě ISO 45 003 zaměřené na řízení psychosociálních rizik. Úspěšná péče o duševní zdraví zaměstnanců má několik předpokladů. Tím hlavním je vyspělá firemní kultura, na níž se podílejí všichni v organizaci. Jak se taková kultura utváří? Co takový proces provází? A jaké to klade požadavky na vrcholové vedení, management i zaměstnance na všech pozicích? Jsou lidské zdroje obnovitelné? Jakou výhodu mají firmy, kde je jednou z hodnot, na nichž kultura stojí, bezpečnost ochrana zdraví? To vše bude tématem přednášek dopolední části.

Technologie
Odpoledne pak patřilo technologiím. Zaklínadlem dnešní doby je digitalizace. Ta se prolíná všemi obory lidské činnosti a silně ovlivňuje i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Digitální technologie lze využít jednak pro zajištění vyšší míry fyzické bezpečnosti pracovišť, tak k jejich lepšímu návrhu. Díky tomu je možné snížit fyzickou zátěž pracovníků tak, aby nezanechávala nežádoucí stopy na jejich pohybovém aparátu. Pomocí rozšířené reality lze zaměstnance provádět jednotlivými výrobními operacemi, tím jim odlehčit i psychicky a ještě zvýšit efektivitu. Digitální technologie usnadňují také školení zaměstnanců nebo jejich vzájemnou komunikaci.

Souvislosti
Kromě odborníků přímo z HSE jsme oslovili zástupce příbuzných oborů a jejich příspěvky proložíme ty ryze bezpečnostní, aby jim dodaly širší kontext. Ke slovu se tak dostane manažerská teorie, leadership, prolínání BOZP a personalistiky, sociální psychologie, podnikatelská etika nebo risk management zkoumající nové typy rizik.

Pan Dr. Petr Kalina (Senior Consultant/Trainer) ze společnosti LRQA využil této příležitosti a na této konferenci prezentoval příspěvek s názvem: Kultura bezpečnosti a inovace v BOZP.

„Kultura bezpečnosti označuje soubor způsobů, jimiž se se na pracovišti řeší otázky bezpečnosti. Často odráží postoje, víru, vnímání a hodnoty, které zaměstnanci ve vztahu k bezpečnosti sdílejí. Kultura bezpečnosti je ve větších organizacích součástí jejich obecné kultury. Zajímavé je sledovat, jak tato obecná kultura organizace iniciuje nebo podporuje specifické způsoby interakce a vznik pravidel a hodnot, které zlepšují nebo naopak snižují bezpečnost. Znakem vyspělé kultury bezpečnosti je existence propracovaného systému řízení významných i drobnějších rizik. Jedním z projevů vyspělé kultury bezpečnosti může být i to, nakolik jsou rozvoj tohoto systému a investice do bezpečnosti práce součástí úvah managementu o celkovém rozvoji organizace …“ 

Konference se konala ON-LINE a byla přenášena jako YouTube stream.

Inovace v BOZP

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?