Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 50001 Услуги по сертифициране

Видим стремеж към енергийна ефективност

ISO 50001 определя рамка на най-добрите практики в управлението на енергията. Промишлени предприятия, търговски, институционални и правителствени учреждения, както и цели организации, могат да постигнат по-природосъобразни и икономични системи за управление на енергията, показвайки съответствие с изискванията на ISO 50001.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA предоставя широк спектър от услуги за обучение по ISO 50001, подпомагайки организациите да внесат подобрения по отношение на потреблението на енергия, икономията на финансови средства и ограничаването на въздействието върху околната среда.

Анализ на пропуските

Ако вече разполагате с установена система за управление на енергията и желаете да въведете ISO 50001:2018, предлаганата от нас услуга за анализ на пропуските ще ви помогне да определите областите, където е необходимо да бъде обърнато по-голямо внимание преди да пристъпите към сертифициране. Ние работим с вас, за да установим обхвата на анализа на пропуските, така че да отговаря на вашите цели, независимо дали ще се фокусираме върху критични или високорискови зони в системата за управление на енергията, или ще идентифицираме специфични слаби места съгласно списъка за проверка по ISO 50001 на LRQA.

Сертифициране и оценяване

Процесът на сертифициране по ISO 50001 се състои от два етапа. Преглед на системата и планиране на посещение с цел валидиране на съществуващия проект съгласно изискванията на ISO 50001; второ посещение с цел установяване на ефективността на системата по отношение на стандарта и ангажиментите на енергийната политика.

Интегрирано оценяване

Организации, прилагащи повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и информационна сигурност, могат да спестят време и средства с помощта на интегрирана програма за оценяване и наблюдение.

Услуги по осигуряване

Защо да не продължите с акредитирането на вашата организация и след придобиване на ISO 50001? LRQA предлага услуги по сертифициране, валидиране и верификация в областите здраве и безопасност при работа, околна среда, устойчивост, управление на енергията, кибер сигурност и много други. Свържете се с нас, за да обсъдим останалите възможности, които бихте могли да откриете.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?