Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

COVID-19 en tijdelijke auditmaatregelen van GFSI schema's

Op 30 maart 2020 heeft het Global Food Safety Initiative (GFSI) haar standpunt met betrekking tot de tijdelijke auditmaatregelen voor de GFSI standaarden tijdens de COVID-19 pandemie aangepast.

U kunt het GFSI statement hier lezen.

Naar aanleiding hiervan, kunnen we u bevestigen dat LRQA, waar mogelijk, audits ter plaatse blijft uitvoeren. Dit zodat klanten in de mogelijkheid zijn om hun certificatie te behouden - waarbij het voedselveiligheidssysteem geauditeerd wordt door onze sector specialisten - binnen de normaal voorziene auditperiode. LRQA heeft echter besloten om geen onaangekondigde audits uit te voeren zolang de maatregelen voor het beperken van COVID-19 blijven gelden.

Indien een audit op locatie niet mogelijk is, bestaat voor een aantal GFSI goedgekeurde normen de mogelijkheid om de geldigheid van het bestaande certificaat met 6 maanden te verlengen. Onze teams zullen met u samenwerken om zeker te stellen dat we deze verlengingen tijdig en op een correcte wijze verzorgen, dit is in lijn met de vereisten van de GFSI schema’s in deze Covid-19 periode.

Ondanks het feit dat LRQA remote audits uitvoert voor diverse geaccrediteerde niet-GFSI goedgekeurde standaarden en 2de partij audits, is dit momenteel geen optie voor de GFSI goedgekeurde standaarden.

De GFSI standaarden die door LRQA geauditeerd worden en die hier momenteel de gevolgen van dragen zijn:

BRCGS
FSSC 22000
GAA BAP
IFS
ISO 22000 (when combined with FSSC 22000)
SQF

Hieronder een kort overzicht wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende standaarden indien de audit niet on-site kan doorgaan. Daarnaast vindt u hier ook een Remote Audits Food gids van LRQA met nadere informatie.

BRCGS

Verlenging certificaat met 6 maanden mogelijk? Ja.

Hoe? Risico analyse (tijdsbesteding van 4 uur) gebaseerd op:

 • Evaluatie van de historiek van de site,
 • Remote gesprek met de site om de acties naar aanleiding van COVID-19 te beoordelen en om zeker te stellen dat de site nog steeds veilige producten kan leveren,
 • Rapportage en uitvoering van overeengekomen actiepunten.

Wat gebeurt er nadat de maatregelen nav COVID-19 zijn opgeheven?

Het certificaat is 6 maanden langer geldig, binnen 6 maanden na de verlenging dient een volledige audit on-site uitgevoerd te worden.

IFS

Verlenging certificaat met 6 maanden mogelijk? Neen. Indien de audit niet on-site kan doorgaan blijft het certificaat geldig tot het eind van de geldigheidsdatum en daarna vervalt het certificaat.

Alternatieven? 

 • Registratie in de IFS database dat het certificaat vervallen is omwille van de huidige situatie met COVID-19, zodat de gebruikers van de database zich ervan bewust zijn waarom het certificaat vervallen is. Vervallen certificaten blijven de komende 12 maanden zichtbaar.
 • Indien vereist door de klanten kunnen we een (niet geaccrediteerde) remote opvolgingscheck uitvoeren, om weer te geven hoe het bedrijf de huidige situatie beheerst. Dit leidt niet tot een certificaat of een verlenging van het huidige certificaat. Tijdsbesteding: 8 uur.

Wat nadat de maatregelen nav COVID-19 zijn opgeheven? 

 • Een volledige on-site audit dient uitgevoerd te worden om het certificaat opnieuw te behalen.
 • Indien vereist door de klanten kunnen we een (ongeaccrediteerde) onaangekondigde IFS GMP on-site check uitvoeren, om op een snelle wijze feedback te kunnen krijgen of het bedrijf nog in overeenstemming is met de vereisten. Dit leidt niet tot een certificaat of een verlenging van het huidige certificaat. Tijdsbesteding: 8 uur.

FSSC

Voor zowel surveillance audits als certificaat vernieuwingsaudits geldt dat uitstel van de audit voor een periode van maximaal 6 maanden mogelijk is.

Hoe? Door een risico analyse (tijdsbesteding van 2 uur) gebaseerd op:

 • beoordeling of de gecertificeerde site nog in bedrijf is en of er significante wijzigingen zijn in HACCP, recalls en klachten,
 • beoordeling van managementsysteem elementen, zoals de management review en interne audits.

Indien de risico beoordeling resulteert in een low-risk, dan zijn dit de volgende stappen:

 • Surveillance audits kunnen tot maximaal 6 maanden worden uitgesteld,
 • Bij certificaatvernieuwingsaudits wordt er een tijdelijk certificaat opgesteld, waarmee het bestaande certificaat voor max. 6 maanden wordt verlengd met de vermelding dat dit is gerelateerd aan COVID-19.

Wat gebeurt er nadat de maatregelen nav COVID-19 zijn opgeheven?

Op dat moment dienen er volledige on-site audits uitgevoerd te worden.

 

We zijn ervan overtuigd dat tijdens deze moeilijke tijden voedselveiligheid zelfs nog belangrijker is dan ooit. Daarom blijven we ook op alle mogelijke manieren samenwerken met de voedings- en drankenindustrie, om hen te ondersteunen de integriteit en de voedselveiligheid van de toeleveringsketens te beoordelen.
Voor meer details en informatie over hoe uw bedrijf hierdoor beïnvloed wordt en hoe we u kunnen ondersteunen, gelieve contact op te nemen met uw lokale kantoor.

U kunt niet vinden wat u zoekt?