Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

CE Markering en EU Richtlijnen

Van de PED naar de CPR.

Wij helpen u bij het voldoen aan de eisen voor de verkoop van uw medische en industriële producten in de EU.

Veel industriële en medische apparatuur die in de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verkocht, moet de CE markering of het keurmerk van Europese Conformiteit dragen.

Een CE markering bevestigt dat een product voldoet aan de Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften en daarom mag het in elk EER-land worden verkocht. De Europese Commissie vaardigt Richtlijnen uit voor deze producten en industriegebieden, waarna de afzonderlijke landen moeten beslissen hoe zij die Richtlijnen in hun respectieve nationale wetgeving gaan toepassen.

In veel gevallen moeten producenten een onafhankelijke, externe instantie inschakelen voor het testen, inspecteren en certificeren gedurende het gehele productieproces. Deze instanties – door overheden erkend en bij de Europese Commissie geregistreerd – heten Notified Bodies (NoBo's – Bevoegde Instanties). 

Vanaf het prille begin zijn wij al een Notified Body (Bevoegde Instantie).

LRQA is een NoBo voor verschillende EU richtlijnen en kan voorzien in onafhankelijke certificering voor uw producten. 

Onafhankelijk en onpartijdig.

Wij waarborgen onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid door proactief belangenverstrengeling in alle LR-afdelingen te voorkomen, met inbegrip van de consultancy- en certificeringsdiensten van derden.  Wij bieden geen adviesdiensten aan voor een klantproduct dat in het proces van geaccrediteerde externe certificering door LRQA zit, of dat proces al achter de rug heeft. En mochten we een klant al adviesdiensten verlenen voor een product, dan bieden we geen geaccrediteerde externe inspectie/assessment voor eenzelfde product.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Op zoek naar een dienst of oplossing op maat?