Skip content
EU Flags

De la PED la CPR.

Vă vom ajuta să îndepliniți cerințele pentru vânzarea produselor dumneavoastră industriale în UE.

MARCAJUL CE ȘI DIRECTIVELE UE

+ 40 (0) 720 200 601

Contactati-ne

Multe dispozitive industriale care sunt vândute în Spațiul Economic European (SEE) trebuie să poarte marcajul CE sau marca de conformitate europeană.

Produsele cu marcaj CE demonstrează că îndeplinesc standardele europene de sănătate, siguranță și mediu și, prin urmare, pot fi vândute în orice țară SEE. Comisia Europeană emite directive pentru aceste produse și domenii industriale, apoi țările individuale trebuie să decidă cum să transpună directivele în legile naționale individuale.

În multe cazuri, producătorii au nevoie de un organism independent care să ofere testare, inspecție și certificare de la terți pe tot parcursul procesului de fabricație. Aceste organisme, care sunt aprobate de un guvern și notificate Comisiei Europene, sunt numite organisme notificate sau NoBos.

Suntem un organism notificat inca de cand au existat organisme notificate.

LRQA este un NoBo pentru mai multe directive UE și poate oferi certificare independentă pentru produsele dumneavoastră.

Independență și imparțialitate.

Ne menținem independența și imparțialitatea prin gestionarea proactivă a conflictelor de interese în cadrul tuturor afacerilor LRQA, inclusiv a celor care pot exista între consultanță și serviciile de certificare de la terți. Nu vom oferi servicii de consultanță pentru niciun produs client care se află în proces de certificare acreditată de către terți cu LRQA sau care a finalizat. În plus, dacă oferim deja servicii de consultanță unui produs client, nu vom oferi servicii de inspecție/evaluare acreditate de la terți pentru același produs.

EVENIMENTE