Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

BRCGS УСЛУГИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ

Сертифициране на безопасността на храните съгласно BRCGS

Обхващайки 18 категории – от сурово червено месо и птици до алкохолни напитки и сладкарски изделия – международно признатият стандарт за безопасност на храните BRCGS позволява на производителите на храни от всякакъв тип да демонстрират, че изповядват култура на изключително качество при производството на хранителни продукти.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Като водещ доставчик на услуги за одитиране на безопасността на храните по BRCGS, LRQA работи с производители на храни от всякакъв мащаб, предоставяйки одита, от който се нуждаят, независимо дали са производители с множество обекти или по-малки дружества.

В допълнение към стандарта по безопасност на храните, LRQA извършва и одити по стандартите BRCGS Съхранение и разпространение и BRCGS Опаковки и опаковъчни материали.

Модул Култура

Оценяването по модул Култура може да бъде изпълнено по всяко време и във всяко предприятие от хранително-вкусовия отрасъл. То се провежда с помощта на въпросник към служителите, а отговорите се разпределят в четири категории с цел  адекватно оценяване на културата относно безопасността на храните чрез определяне на области за развитие. Резултатите се сравняват в продължителни периоди от време, което дава достъп на работодателите до анонимни референтни данни.

Модул Стоки, предмет на търговия

Модул Стоки, предмет на търговия се отнася за опаковки и материали, закупени и съхранявани в обекта преди продажба. Този допълнителен модул позволява на производителите да включат стоките, предмет на търговия в одита по Глобални стандарти на BRCGS.

Модул FSMA

За да бъдат в съответствие със Закона за модернизация на безопасността на храните в САЩ (FSMA), производителите могат да добавят доброволния модул FSMA към одита по Глобален стандарт за безопасност на храните на BRCGS. Той запълва разликата между изискванията на FSMA и стандарта на BRCGS и е от съществено значение за предприятията, които работят или планират да работят с базирани в САЩ клиенти.

Асоциация на Европейските общества на хората, страдащи от целиакия (AOECS)

Този модул се отнася за производителите на хранителни продукти без глутен съгласно стандарта AOECS. Въпреки че модулът е приложим в световен мащаб, той е разработен въз основа на европейското законодателство и изискванията на AOECS.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?