Skip content
1920x540 ISO climate change

ISO, yönetim sistemi standartlarındaki değişikliklerinde iklime odaklanıyor

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), bir dizi yönetim sistemi standardına iklim değişikliği gerekliliklerinin dahil edildiğini duyurdu.

ISO Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu ile uyumlu olan bu gelişme, güvence sektörünün küresel sürdürülebilirlik konusundaki artan kararlılığını göstermektedir ve hem müşteriler hem de gezegen için olumlu bir değişim sağlayacaktır.

Müşteriler için değişiklikler

Düzenlemeler ilk etapta mevcut standartlarda yapılacak değişikliklerle (kesin standartlar teyit edilecektir) uygulanacak ve yönetim sistemlerinin tasarımı ve uygulanmasında iklim değişikliğinin ilgili bir husus olarak dikkate alınmasının önemini vurgulayacaktır.

Standartların 4.1 ve 4.2 bölümlerine, kuruluşların yönetim sisteminin genel etkinliği ile ilgili olarak iklim değişikliğinin etkisini göz önünde bulundurmalarını gerektiren yeni gereklilikler eklenecek ve gözetim faaliyetleri sırasında periyodik olarak gözden geçirilecektir. Mevcut sertifikasyon şu anda etkilenmemiştir.

İklim değişikliğinin her yönetim sistemi türü üzerinde farklı bir etkiye sahip olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, kalite yönetim sistemi üzerindeki etki, sağlık ve güvenlik yönetim sisteminden çok farklı olabilir.

Sertifikalı kurumlar için beklentiler

Sertifikalı kurumların yönetim sistemlerinde iklim değişikliği unsurlarını dikkate almaları ve bunları risk ve fırsatların değerlendirilmesine entegre etmeleri gerekecektir. ISO, amacın denetimlerin odağını orantısız bir şekilde değiştirmek değil, iklim değişikliğinin her yönetim sistemi türü bağlamında uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak olduğunu vurgulamaktadır.

Belgelendirme kuruluşları için beklentiler

Belgelendirme kuruluşlarının denetim süreçlerini iklim değişikliği konularına özel bir odaklanma içerecek şekilde uyarlamaları beklenmektedir. Denetçiler, kuruluşların güncellenen standartlara uygun olarak iklim değişikliğini hedeflerine ve azaltma faaliyetlerine dahil etmelerini ve dikkate almalarını sağlayacaklardır.

Zamanlama ve uygulama

Değişikliklerin 2024 yılı başlarına kadar mevcut standartlara entegre edilmesi beklenmektedir ve belgelendirme kuruluşları iklim değişikliği ile ilgili hususları yayınlandıktan hemen sonra denetimlerine dahil edeceklerdir. Kuruluşların uyum sağlama ihtiyacının farkında olan denetçiler, değişiklikleri takip eden ilk 12 ay boyunca iklim değişikliğiyle ilgili hususları iyileştirme fırsatları olarak ele alacaklardır.

Sektör ve dünya için olumlu bir gelişme

ISO'nun kararı, kuruluşları iklim değişikliğinin faaliyetleri üzerindeki etkisi hakkında daha derin düşünmeye teşvik etmeyi amaçlayan, iklim değişikliğinin yarattığı zorlukları ele almaya yönelik proaktif bir yaklaşımı yansıtıyor. Bu hamle, sürdürülebilir uygulamalara yönelik küresel baskı ile uyumludur ve sektörün çevresel sorumluluğa olan artan bağlılığının ve ISO'nun daha esnek ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığının göstergesidir.

ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Komitesi Başkanı Martin Cottam şunları söyledi:

"Dünya genelinde etkili iklim eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve insanların bu eylemler hakkında kendilerine söylenenleri anlayıp güvenebilmeleri için ortak tanımlara, ortak ölçütlere ve süreçlerin ve verilerin doğrulanabilmesine ihtiyaç vardır ve tüm bunlar uluslararası standartlar tarafından kolaylaştırılmaktadır."

Ian Spaulding, LRQA CEO'su, şunları söyledi:

"LRQA, ISO'nun çevresel faktörleri mevcut yönetim sistemlerinin daha güçlü bir odağı haline getirme kararını memnuniyetle karşılıyor ve bu değişiklikle işletmeleri desteklemeyi dört gözle bekliyoruz. İklim değişikliğine ilişkin hususları entegre ederek, kuruluşlar hızla gelişen risk ortamında daha donanımlı hale gelecek ve en önemlisi, birlikte stratejik ve kolektif eylem yoluyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacağız."

Müşterilerin ISO veya diğer ilgili taraflarca gelecekte yayınlanacak kılavuzları takip etmeleri tavsiye edilir. LRQA, müşterilerin her zamanki iletişim noktaları aracılığıyla soruları ve sonraki adımları desteklemekten mutluluk duyar.

HABERLER