Skip content
1920_540_esg_trends_report

Öncülük edin: LRQA 2023/4 için ÇSY ana trendleri raporunu yayınladı

LRQA her yıl küresel işletmeleri ve tedarik zincirlerini etkileyen temel Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) trendlerini analiz etmektedir.

19 Aralık 2023

2023 yılında, iklim etkisi, mevzuat ve teknoloji gibi kalıcı eğilimler geçerliliğini korumakla birlikte, bunları ÇSY riskleri olarak algılama ve ele alma şeklimizi değiştiren yeni modeller ortaya çıktı.

Örneğin, 'Lead the way' raporunda iklim stratejileri ve insan haklarının artık birbiriyle nasıl bağlantılı olduğu vurgulanmakta ve işletmelerden 'adil bir geçiş' sağlamak ve istemeden olumsuz sosyal etkilerden kaçınmak için iklim eylemlerinde gerekli özeni göstermeleri talep edilmektedir.

Raporda ayrıca, kısa süre önce onaylanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD), Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası ve Almanya'nın Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası gibi yeni ve mevcut durum tespiti yasalarının önemi vurgulanarak, işletmelerin yanıt vermeleri ve uyumsuzluk cezalarından kaçınmaları isteniyor.

2023 yılında ABD'nin yerli tedarikçilerinin işgücüne yönelik kötü uygulamalar konusunda daha fazla incelenmesi, yüksek riskli alanlara ilişkin varsayımların sorgulanmasına neden olmuştur. Rapor, çalışanların sesinin entegrasyonunu, gelişmiş izlenebilirliği ve belirli risklere göre uyarlanmış tedarik zinciri risk haritasını savunmakta ve uygun durum tespitinin tüm değer zincirini kapsadığını vurgulamaktadır.

İlk yedi trendi tam olarak keşfedin ve önümüzdeki yıl riskleri proaktif olarak nasıl ele alacağınızı öğrenin.

UZMAN GÖRÜŞLERİ