Skip content
LRQA

LRQA, CDP stratejik işbirliğiyle sürdürülebilirlik portföyünü büyütüyor.

LRQA, dünya çapında şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgeler için çevresel saydamlık sistemlerini yöneten, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan CDP ile doğrulama ortaklığını duyurdu.

LRQA'in CDP doğrulama hizmetleri, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği stratejilerinde güven inşa etmek ve artan sürdürülebilirlik performansı değerinin finansal piyasalar, düzenleyiciler ve müşteriler nezdinde karşılık bulmasını sağlamak için tasarlandı. Kuruluşların iklim değişikliği ve çevresel performansına ilişkin bilgileri takip etme ve açıklamaya yönelik talep artıyor. Bu alandaki ölçümler, eyleme dökülebilen değişimin önemli bir faktörü olarak kabul ediliyor.

2021'de küresel piyasa değerinin %64'ünü oluşturan 13.000'den fazla şirket, CDP aracılığıyla açıkladığı verilerle, toplamda 110 trilyon USD üzerinde varlığa sahip yatırımcıları sıfır karbon, sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiye dönük yatırım ve tedarik kararlarına yönlendirdi. LRQA'in bağımsız üçüncü taraf doğrulaması, şirketlerin açıkladığı çevresel verilerin doğru, güvenilir ve eksiksiz olduğu güvencesini sağlamaktadır.

LRQA'in sürdürülebilirlik uzmanı Heather Moore şunları ifade etti:

"CDP 21 yıldır sürdürülebilirlik raporlaması ve doğrulamasına öncülük ediyor. Raporlama ve doğrulamanın performansta iyileşmeyi sağladığını kanıtladı. Kuruluşların net sıfır emisyona ulaşmaya odaklandığı, dünyamız için kritik olan bu dönemde CDP ile iş ortaklığı kurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Doğrulama süreci yalnızca doğruluğu güvence altına alıp güvenilirliği arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluşların sistemlerindeki güçlü ve zayıf noktaları daha iyi anlamalarını sağlayarak hem daha fazla iyileştirmenin hem de maliyet ve verimlilikten kazanç sağlamanın önünü açıyor."

CDP Kurumsal Ortaklıklar Başkanı Paul Robbins ise şunları ifade etti:

"LRQA ile ortaklık kurmaktan ve LRQA'i İngiltere CDP gümüş doğrulama çözümleri sağlayıcısı olarak aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. LRQA dünya çapında işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını dönüştürmesine destek oluyor. LRQA, en uzun geçmişe sahip sera gazı (GHG) doğrulama sağlayıcılarından biri ve bu sayede çevresel veri doğrulaması, teminatı ve üçüncü taraf sertifikasyonu verme açısından oldukça donanımlıdır.

LRQA, geniş bir standart yelpazesinde akredite üçüncü taraf belgelendirme, onaylama, doğrulama ve eğitim sağlayan uzman ekibiyle çok çeşitli iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik güvence hizmetleri sunuyor.

İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığınızı ortaya koyun. 

HABERLER