Skip content
IFS versie 8

IFS (International Featured Standard) Food versie 8 is hier!

IFS Food versie 8 is gepubliceerd; dit is wat u moet weten.

De International Featured Standard (IFS) Food V8 is een toonaangevende, wereldwijd erkende norm die de veiligheid en kwaliteit van verwerkte levensmiddelen en productieprocessen certificeert. De nieuwste versie van de norm is bijgewerkt om recente ontwikkelingen in de markt weer te geven en ervoor te zorgen dat klanten van IFS Food het maximale uit hun certificering halen.

 

Wat moet ik weten over IFS Food versie 8? 

De belangrijkste doelstellingen van de aanpassing in IFS Food versie 8 zijn afgestemd op de laatste herziening van de Algemene Hygiënebeginselen van de Codex Alimentarius en de komende ISO 22003-2, het opnemen van de regels van de IFS Doctrine in de IFS Food Standard en het in aanmerking nemen van de feedback van de stakeholders uit IFS Food V7. De in de norm gebruikte terminologie is geharmoniseerd. Er zijn enkele wijzigingen in het certificeringsprotocol, zoals het scoresysteem en nieuwe eisen die in de auditchecklist zijn opgenomen. 

 

De belangrijkste veranderingen in IFS Food versie 8 zijn: 

  • In het scoresysteem wordt B als afwijking beschouwd, waardoor men verwacht dat het bewijs van correctie en de voorgestelde corrigerende actie binnen vier weken na ontvangst van het actieplan naar de certificeringsinstantie verstuurd worden. Door deze aanpassing kunnen KO-eisen als B worden beoordeeld, maar niet langer als C.. 
  • Nieuwe status genaamd STAR is zichtbaar op de database en het certificaat voor bedrijven die de onaangekondigde auditoptie gebruiken. 
  • De auditchecklist is teruggebracht tot 5 hoofdstukken (in plaats van 6 in Food v7) en bevat nu 234 vereisten (tegenover 237 in Food v7), waarbij er vijf nieuwe vereisten zijn toegevoegd en acht vereisten zijn samengevoegd of verwijderd. 
  • Invoering van nieuwe voorschriften inzake validatie- en revalidatieprocedures, handhygiëne, het beheer van chemische producten, het programma voor milieumonitoring en de correctie van afwijkingen en non-conformiteiten. 
  • Overeenstemming met de Codex Alimentarius (structuur van de checklist en terminologie) en harmonisatie en verduidelijking van de terminologie 

 

Wat hebben organisaties aan IFS Food versie 8?  

Met de IFS Food-certificering kunnen bedrijven hun klanten, partners en consumenten laten zien dat zij zich inzetten voor voedselveiligheid en -kwaliteit. IFS Food is ook zeer gericht op naleving van de specificaties van klanten en ondersteunt handelsrelaties in de hele supply chain.  

De periodieke aanpassing en herziening van de norm ondersteunt het systeem van voortdurende verbetering van de gecertificeerde bedrijven. 

Meer informatie over onze IFS voedselveiligheidsdiensten 

IFS Food versie 8 datasheet

Download nu de IFS Food versie 8 datasheet in het Nederlands en kom alles over de update te weten:

 

NIEUWS