Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ПРОВЕРКА НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Повишаване на стойността на проверените данни

Независимата верификация ви позволява да поставите всичко под контрол - чрез разкриване на анализи и насърчаване на по-голяма прозрачност за всеки аспект от вашата програма за устойчивост.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Докато световните лидери се стремят да сключат споразумения и да поемат ангажименти за постигането на целите, набелязани за околната среда и устойчивостта, компаниите, както малките, така и големите, са решени да изиграят ролята си в това. Същевременно, заинтересовани страни като инвеститори, персонал, клиенти и доставчици търсят надеждна и точна информация за ЕСКГ (екологично, социално и корпоративно управление), която им помага да вземат добре информирани решения.

LRQA може независимо да провери вашите данни, информация и отчети, за да насърчи достоверността и доверието на хората, които имат най-голямо значение за вас. Изпълнявани според водещите световни стандарти и схеми като ISO 14064 и AA1000 или чрез специално предназначена програма, създадена по вашите специфични изисквания, нашите услуги по верификация ще ви помогнат да повишите нивото на вашето представяне.

Декларациите за достоверност, които предоставяме, се приемат от глобални схеми като CDP, а ние сме признати поддръжници на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD).

Предимства на LRQA верификацията

Доверие и прозрачност

LRQA декларацията за достоверност дава увереност на заинтересованите страни и инвеститорите, че данните са точни, представителни и съизмерими. Това им помага да вземат информирани решения, базирани на стратегията, резултатите, рисковете и възможностите за растеж на дадена компания. Също така поддържаме съществуващи програми по верификация на вашата верига за доставки - или работим заедно с вас, за да изградим нови, които отговарят на конкретните ви потребности..


Конкурентно предимство

Клиентите избират продукти от компании, на които вярват, че действат отговорно и устойчиво. Чрез оповестяване на проверена от LRQA информация, компаниите могат да повишат оценките си за устойчивост, да утвърдят стойността на търговската марка и да подобрят своята привлекателност за потенциални инвеститори.


Повишаване на ефективността

LRQA верификацията може да разкрие неефективност, загуби, пропуски в данни, грешки или неточности в процес, който идентифицира икономии от разходи и възможности за непрекъснато подобряване на компаниите и техните вериги за доставки.


Съответствие с нормативните изисквания

Експертните и опитни екипи по верификация на LRQA мога да гарантират, че данните и информацията са предоставени, за да докажат съответствие със съществуващите и предстоящите нормативни изисквания.

Имате нужда от помощ при проверка?

По света броят на компаниите, които отчитат данни за устойчивостта и ЕСКГ, бързо се увеличава, затова верификацията се радва на голямо търсене с цел предоставяне на стабилни, надеждни и сравними данни Все повече организациите се стремят да прехвърлят предимствата на сертификацията през техните вериги за доставки. Затова се свържете с нас независимо дали имате подробен непроверен отчет или едва сега започвате своя път - за да сте сигурни, че можете да повишите стойността на проверените данни.

Защо да изберете нас?

Ние сме тук, за да преодолеете предизвикателствата на един бързо променящ се свят, като работим с вас, за да управлявате и смекчите рисковете, пред които сте изправени. От съответствие до преобразуване на ориентирана от данни верига за доставки - нашата работа е да ви помогнем да формирате вашето бъдеще, вместо да му позволите то да ви формира.


Експертен технически опит

Нашите служители са експерти в съответните сектори. Те носят със себе си ясно разбиране за вашите предизвикателства и изисквания за устойчивост - а след това внедряват дълбоките си познания по верификация, сертификация и достоверност, за да ви помогнат да ги изпълните.


Възможности в световен мащаб

Ние работим в над 120 държави, признати сме от над 30 органи по акредитация от цял свят и покриваме почти всеки сектор, ние можем да ви помогнем да управлявате риска, да осъществявате непрекъснато подобрение и да изградите доверие с основните заинтересовани страни от целия свят.
Ние сме партньор по верификация на CDP и един от най-дългогодишните доставчици на услуги по верификация на информация за парниковите газове - като предоставяме услуги съгласно множество стандарти, схеми и насоки, включително ISO 14064, СТЕ на ЕС/Великобритания, GRI и AA1000.


Стратегическа визия

Нашите технически познания, експертен опит по сектори и ориентиран към бъдещето подход ще ви помогнат да посрещнете предизвикателствата днес - и да се станете по-безопасна, по-сигурна и по-устойчива организация утре.

Ефективно партньорство

Работим с нашите клиенти и промишлени партньори, за да осигурим достоверността и прозрачността, които са им необходими, за да управляват своите програми за устойчивост и да изградят конкурентното си предимство.

Нова гледна точка

Играем водеща роля при оформянето на нашия бранш и продължаваме да използваме всяка възможност за осъществяване на сътрудничество с клиенти и за внедряване на нови идеи, услуги и иновации.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?