Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Etac Wall of Fame

Etac

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy pogratulować otrzymania certyfikatów potwierdzających wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania dwóm firmom z Grupy Etac

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy pogratulować otrzymania certyfikatów potwierdzających wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania dwóm firmom z Grupy Etac – międzynarodowej firmy z siedzibą główną w Kista, Sztokholm w Szwecji, która projektuje, wytwarza, dostarcza i sprzedaje sprzęt oraz rozwiązania ruchowe.

Etac Poland Sp. z o.o.–  ISO13485, ISO14001 

Etac Supply Center AB – ISO13485

Było to dla nas dużym wyróżnieniem, że wybraliście Państwo LRQA do przeprowadzenia certyfikacji i mamy nadzieję, że sprostaliśmy Waszym wysoko postawionym wymaganiom.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Życzymy dalszych sukcesów i ciągłego doskonalenia.

„Wybór partnera do certyfikacji naszej firmy nie był łatwym procesem. Wymaganie dotyczące prowadzenia audytu w sposób zintegrowany dla standardów ISO 13485 i ISO 14001 w języku angielskim, w znacznym stopniu ograniczyło liczbę potencjalnych partnerów. LRQA od początku rozmów wykazywał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem naszych potrzeb, a co najważniejsze – spełniał wszystkie nasze wymagania. Obecnie, kiedy jesteśmy już po certyfikacji, możemy śmiało polecić współpracę z LRQA. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy współpracę o szkolenia, które są realizowane przez LRQA na bardzo wysokim poziomie.”

 

Łukasz Michalak

Quality Manager, Management Representative

With a great pleasure we would like to congratulate you for receiving certificates approving the implementation and the maintenance of management systems for two companies from the Etac Group – an international company with headquarter in Kista, Stockholm, Sweden who develops, manufactures, supplies and sells mobility equipment and solutions.

Etac Poland Sp. z o.o.–  ISO13485, ISO14001

Etac Supply Center AB – ISO13485

It was a great honor for us that LRQA was chosen by you to deliver the certification and we hope that we have met your high expectations.

Thank you for the trust you have placed in us. We wish you ongoing success and continuous improvement

“Selection of certification body partner for our company was not an easy process. The requirement for conducting audit in an integrated manner for both ISO 13485 and ISO 14001 standards in English effectively limited number of potential partners. From the beginning of negotiations LRQA showed great commitment and understanding of our needs and what is most important – was able to meet all our requirements. Currently, when we are already certified we can confidently recommend cooperation with LRQA. Recently we expanded scale of our cooperation adding training activities that are organized and conducted by LRQA at a very professional level.”

Łukasz Michalak

Quality Manager, Management Representative

More information about Etac: www.etac.com

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?