Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Solar and wind power

Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Nieubłaganie zbliża się 2021, co dla dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy *) oznacza konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego do końca 30 września 2021r.

Zadaniem audytu energetycznego jest przeanalizowanie i ocenienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rozwiązań prowadzących do zredukowania zużycia energii, co niewątpliwie przekłada się na wymierne oszczędności finansowe firm.

W wielu przypadkach przedsiębiorstwa zlecają przeprowadzenie auditu energetycznego zewnętrznym firmom co się wiąże z dużymi kosztami oraz brakiem systematycznej strategii i kontroli nad aspektami związanymi z zarządzaniem energią.

Co zatem można zrobić aby mieć wymierną korzyść ze spełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego?

Odpowiedź jest prosta: wdrożyć i certyfikować ISO 50001.

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów Ustawy o efektywności energetycznej, gdzie między innymi można znaleźć następujące informacje:

  • przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią certyfikowany przez niezależny podmiot zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, którzy w ramach tego systemu przeprowadzają regularnie przeglądy energetyczne, są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, tj. przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
  • przeglądy energetyczne przeprowadzane regularnie przez posiadaczy systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 odpowiadają swoim zakresem wymaganiom minimalnym audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 37 ustawy.

Poprzez wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania energią wg wymagań ISO 50001, unikniecie Państwo kosztownego audytu energetycznego oraz będziecie mieli możliwość  opracowania systematycznej strategii względem efektywności energetycznej.

*) Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późniejszymi zmianami

Urząd Regulacji Energetyki - wyjaśnienie

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?