Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

SERTIFISERING AV ISO 22301 FORRETNINGSKONTINUITETSSTYRING

Forbered dere på det uventede.

Forretningskontinuitetsstyring hjelper virksomheter med å planlegge uforutsette hendelser, håndtere risikoer og beskytte ressurser.

Oversikt

ISO 22301 BCMS sertifisert LRQA forbereder virksomheter på worst-case-scenarioer; det kan være IT-svikt, personulykker, problemer med telekommunikasjon, terrorisme, uvær eller pandemier. Ved å implementere klare prosedyrer for å sikre rask gjenoppretting, hjelper ISO 22301 dere å sikre et konsistent servicenivå overfor kundene og andre interessenter.

Sertifiseringen gjelder for alle typer organisasjoner; og når ISO 22301-standarden gjennomgås hvert femte år, sikres det at nye risikoer imøtegås. Perioden for overgang til ISO 22301: 2019 er forlenget til 30. april 2023.

Fordeler ved ISO 22301

Lavere risiko og mindre avbrudd i driften

En ISO 22301-sertifisert BCMS med LRQA hjelper organisasjoner å identifisere og redusere nøkkelrisikoer, og minske faren for ulykker allerede før de skjer. Ved å identifisere potensielle risikoer, forberedes dere på uventede hendelser, slik at dere kan reagere raskt og besluttsomt hvis ulykker inntreffer.

Konsistent service og robust omdømme

ISO 22301-sertifisering sørger for at det innføres kontrollmekanismer og prosesser som gjør det mulig for virksomheten å opprettholde de daglige aktivitetene selv i katastrofetilfeller, og etablerer et trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Den sikrer for at kundene vil få det servicenivået de forventer, og verner dermed om merkets omdømme.

Kundetillit og nye forretningsmuligheter

Å iverksette et BCMS med LRs globalt anerkjente merke styrker troverdigheten blant kunder og andre interessenter, og gir dere en konkurransefordel i kampen om nye kontrakter.

Trenger du hjelp med ISO 22301?

LRQA følger beste praksis i bransjen i våre BCMS-vurderinger hos dere, og med over 30 års erfaring som leverandør av sertifiseringer og treningstjenester er vi markedsledende innen ISO 22301-samsvarskontroll. Vi tilbyr ISO 22301-trening, ISO 22301-gapanalyse og ISO 22301-vurderings- og sertifiseringstjenester som hjelper foretaket deres å overholde kravene i standarden og reagere raskt og effektivt dersom ulykkestilfeller inntreffer.

Vi hos LRQA undersøker alle risikoer med grundig analytisk presisjon, snur hver eneste stein og identifiserer hvert eneste faremoment for å sikre forretningskontinuitetsprosesser som støtter merkets integritet.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Uavhengighet

LRQA sikrer uavhengighet og upartiskhet i alle tredjeparts sertifiseringstjenester, og tilbyr ikke rådgivningstjenester for noe administrasjonssystem, slik at vi sikrer vår objektivitet. Vi var det første sertifiseringsorganet i Storbritannia som fikk UKAS-akkreditering (United Kingdom Accreditation Service). Det viser vår uavhengighet, upartiskhet og profesjonalitet når det gjelder sertifiseringstjenester for ditt administrasjonssystem.

Teknisk ekspertise

Alle LRs assessorer er utdannede og kvalifiserte administrasjonssystemeksperter som vi velger ut spesielt for de spesifikke behovene i din virksomhet, slik at vi kan sikre dere en omhyggelig revisjon av foretakets forretningsrisikoer og forberede dere på alle eventualiteter.

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?